Топ 3 на консорциумите по обществени поръчки в класация на ИПИ

Топ 3 на консорциумите по обществени поръчки в класация на ИПИ

Консорциуми, свързвани с бившия кмет на Сливен Йордан Лечков и настоящия на Ямбол Георги Славов, на майката на пловдивския кмет Иван Тотев и на брата на бившия зам.-министър на екологията Фатме Илияз са спечелили най-много обществени поръчки в периода 2007 – 2015 г. Това показва проучване на Института за пазарна икономика.

Трите консорциума са изпълнявали обществени поръчки в сферата на строителството, а майката на Иван Тотев – на услугите.

Те обаче не попадат сред първите по стойност на сключените договори. Тук първенци очаквано са консорциуми, изпълнявали големи инфраструктурни обекти като пътни и железопътни магистрали: "Трейс Груп", "СК 13", "Главболгарстрой" и "Пътстрой 92".

От близо 200 000 обществени поръчки в периода 2007 – 2015 г., под 10 000 са спечелени от над 4000 обединения от фирми, показват отворените данни. Сумите по договорите по тях представляват 23% от общо похарчените над 60 млрд. лв. за обществени поръчки, което е 14.5 млрд. лева, според изчисленията на ИПИ.

Обикновено консорциуми, обединения или дружества по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) се правят с цел да се изпълнят изискванията за големи и сложни поръчки. Основно това се прави при инфраструктурни проекти. Консорциуми са спечелили около 80% от парите в строителството. За сравнение - от средствата за всички обществени поръчки 43% са отишли в строителния сектор.

Шампионът е ГД "Стройинвест" с 81 поръчки, предимно в Сливен

Шампион по брой спечелени обществени поръчки е сливенското дружество ГД "Стройинвест". Гражданското дружество е работило по 81 поръчки на стойност най-малко 86 млн. лв.

Консорциумът печели поръчките си в периода 2007 - 2011 г. По това време кмет на община Сливен е Йордан Лечков. Основната част от договорите му са именно в Сливен и са свързани със строителство на сгради, съоръжения и пътища, поддържане на осветлението в общината, изграждане на ВиК мрежи.

През 2011 г. консорциумът изчезва от списъците с одобрени изпълнители и в последващите години в община Сливен няма друга фирма или консорциум, които толкова често да печелят и изпълняват обществени поръчки, посочват от ИПИ.

По-нататъшното изследване на консорциума става трудно, тъй като до 1 май 2016 г. регистър БУЛСТАТ (където подлежат на регистрация гражданските дружества по ЗЗД) не работеше като електронна информационна система. Така, макар и публичен по своя характер, той не беше лесно достъпен - за да се провери от трето за процедурата лице кой реално стои зад едно обединение, посочват от ИПИ.

Според регистъра на Камарата на строителите в ГД "Стройинвест" през този период участват три фирми - "Лукском", "Топстрой декор" и "Бул-гейт".

До местните избори през 2007 г. собственик и управител на "Лукском" е Георги Славов, който тогава е избран за кмет на община Ямбол и вече трети мандат управлява града като издигнат от ГЕРБ. Към днешна дата "Лукском" е собственост на Коста Добрев Петков, който беше взел под наем дискотека "Империя" на Лечков.

Коста Петков е мажоритарен собственик на "Топстрой декор" заедно с Михаил Андонов Загорчев, който според сливенски медии е част от т.нар. кръг "Империя".

Собственик на "Бул-гейт" е Мартин Георгиев Стефанов - племенник на Радостин Русев, който два мандата беше общински съветник в Сливен.

Обединение от фирми, свързани с майката на пловдивския кмет, излиза на второ място

Втората позиция в класацията на ИПИ по брой спечелени поръчки се заема от пловдивското обединение "Логистика и събития – ЛС". В него участват фирмите "Марбро Турс" и "Квалификация Консулт". Те са изпълнител на обществени поръчки на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по осигуряване на логистика за провеждане на събития по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в периода 2013-2015 г.

Консорциумът печели всички поръчки на МТСП за тези услуги – общо 51- в периода 2013 - 2015 г. В публикуваните отворени база данни МТСП е пропуснало да впише реалната стойност на договорите, а е отбелязало 0 лева, посочват от ИПИ.

Любопитна подробност е, че в графата за участниците в процедурите за всичките 51 договора МТСП вписва едни и същи осем кандидати, юридически лица. Остава въпросът, ако данните са попълнени коректно, защо тези седем други кандидати продължават да се борят за конкретните обществени поръчки, при положение, че винаги победителят е обединение "Логистика и събития – ЛС" и защо нито една фирма не отпада от съревнованието или пък някой нов участник не се включва в него, отбелязва ИПИ.

Очевидно в конкретния случай става въпрос за некоректно въведени данни, защото в регистъра на обществените поръчки е посочено, че обединението печели поръчка с прогнозна стойност за 1.8 млн. лв. за логистиката на събитията по оперативната програма.

Там са изброени и конкретните дейности, които изпълнил и какви суми са му платени за това. Например обучение на бенефициенти по ОПРЧР е струвало 12 674 лв. без ДДС, а работна среща по ОПРЧР – 1078 лв. без ДДС. Последната платена поръчка по договора е годишната среща на вицепремиера и министър на труда Ивайло Калфин със структурните звена на министерството за 44 330 лв., сочат данните в регистъра на обществените поръчки.

Обработката на тези данни обаче е трудна, защото трябва да се отворят около стотина публикувани документи. Идеята на отворените данни на правителството, дело на бившия вицепремиер и вътрешен министър Румяна Бъчварова, бе именно да се улесни тази процедура. Сега остава единствено служителите коректно да ги въвеждат, за да няма недоразумения, неточности и изкривяване на картината.

Друга любопитна подробност, свързана с обединението е, че при изследване правния статус на "Квалификация консулт" и "Марбро Турс" става ясно, че техният собственик е едно и също юридическо лице "Плутон-1", посочват от ИПИ. Двете фирми от консорциума имат и абсолютно съвпадащи седалище и адрес на управление. Според Търговския регистър "Плутон-1" е собственост на Роза Георгиева Тотева, майка на кмета на Пловдив Иван Тотев.

Номер три

С 50 спечелени поръчки за 47 млн. лв. в периода 2009 – 2015 г. е дружеството регистрирано по Закона за задълженията и договорите - "Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане". То заема третата позиция в класацията на ИПИ по брой спечелени поръчки.

Консорциумът се състои от три фирми – "Вайс профил" ООД, "Олдекс" ООД и "Техно енерджи" ООД.

Те са с различна основна дейност в сферата на строителството, но и трите са собственост на двама съдружници – Димитър Златинов Хрусафов и Хюсеин Муса Кулов, който е брат на бившия зам.-министър на екологията в кабинета "Сакскобургготски" и бивш депутат от ДПС Фатме Илияз.

Консорциумът изпълнява обществени поръчки за строителство и цялостни ремонти из цялата страна - в София, Варна, Панагюрище, Созопол, Перник, Благоевград, Свищов и други градове. Някои от най-големите поръчки включват доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма за различни университети, строителство и ремонтни дейности в редица училища и детски градини, изграждане на инфраструктура в бюрата по труда, изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. Това е напълно логично предвид факта, че "Вайс профил" е един от лидерите в производството на алуминиева и PVC дограма у нас.

Големите пари за големите строители

Спечелените поръчки от тези консорциуми обаче бледнеят по стойност на фона на обединенията, които с една поръчка печелят в пъти повече от тях. Всички тези поръчки са изпълнени или се изпълняват с европейски средства.

За периода 2007 – 2015 г. четири са консорциумите със спечелени обществени поръчки, всяка една от които е за над 200 млн. лева, показват обработените данни от ИПИ.

Безспорният лидер е ДЗЗД "Джисиеф-СК-13-Трейтс Рейлинфра Консорциум". Обединението печели общо четири поръчки - три през 2011 г. и една през 2015 г. на обща стойност 328 млн. лв.

И четирите поръчки са свързани с ремонта на железопътния участък Пловдив – Бургас, който е част от т.нар. жп магистрала "Тракия".

Възложител на търговете е Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Консорциумът е съставен от италианската фирма GSF spa, Viale Oceano Atlantico и българските "СК-13 Трансстрой" АД и "Трейс-Груп-Холд" АД.

Две обединения са свързани със строителството на магистрала "Струма".

Едното е консорциум "Струма-Лот 2", който построи 37-километровия участък от Дупница до Благоевград за 300 млн. лв. В него водеща фирма е италианската "Импреза" АД, вписана в Търговско-промишлената палата, селскостопанска и занаятчийска палата на Рим, която днес е във фалит, по информация от български строители. Българските партньори в обединението са "ГБС Инфраструктурно строителство" и "Пътстрой-92".

Другото обединение е ДЗЗД "Консорциум Струма - ЛОТ 3.3". То също има договор за над 234 млн. лв. за изграждане на друг участък от магистрала "Струма", който в момента се строи. В това обединение влизат "ГБС Инфраструктурно строителство", "Пътстрой 92" и "Геострой".

Обединението "Актор-Хелектор", което построи завода за отпадъците в София срещу 213 млн. лв., е четвъртото обединение с поръчка за над 200 млн. лв.

Изводът – държавните чиновници коректно да попълват документите

Проверката на ИПИ в отворената база данни на правителството показва, че и при консорциумите, както и при фирмите, сумите по договорите очевидно не са представени коректно.

На много места в базата данни липсва сумата по договорите, а за 240 консорциума няма каквато и да било информация за изплатените средства.

Описаните случаи показват практики, чиито корени могат да се дължат както на злоупотреби в обществените поръчки, така и на липса на прозрачност и коректност при попълването на информацията от държавните служители, правят заключение от ИПИ.

От института посочват, че по този начин се спъват обобщенията и анализът, а проследяването на стотици хиляди обществени поръчки една по една е на практика невъзможно.

Това изисква коректното попълване на информацията в базите данни и въвеждането на ясни отговорности при отчитането на държавата пред обществото.

Споделяне

Още от Бизнес