Заплатите на учителите се вдигат с 15-16% от януари

ГЕРБ смята да изпълни обещанието си за двоен ръст на възнагражденията спрямо 2017 г.

Заплатите на учителите се вдигат с 15-16% от януари

Управляващите ще увеличат заплатите на учителите за четвърта поредна година с цел да изпълнят предизборния си ангажимент от 2017 г. за двойно увеличение на възнагражденията на педагозите в рамките на мандата, става ясно от съобщение на Министерството на образованието и науката.

Между 15 и 16.1% ще е увеличението на индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2021 г., предвижда Колективният трудов договор (КТД), подписан от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

Синдикатите и работодателите благодарили на правителството и "лично на министър-председателя Бойко Борисов", че са изпълнили поетия предизборен ангажимент.

От 1 януари 2021 г. стартовата основна заплата за учител става 1260 лв. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1300 лв., а на главните – 1350 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а заместник-директорите – 1420 лв.

За сравнение, преди първото увеличение през 2017 г. стартовата учителска заплата беше 660 лв., а долният праг за старши учител – 688 лв. Главните учители получаваха основна заплата от 728 лв. на месец. Долният праг за директор беше 825 лв., а за заместник – 770 лв.

Плановете на кабинета "Борисов 3" бяха близки до увеличението, което ще стане факт през 2021 г. Mинималната учителска заплата трябваше да стане около 1200 лв., средната - около 1700 лв., а директорската - около 2000 лв. Ако обаче се вземе за основа минималната заплата през 2017 г. - 660 лв., увойното увеличение излиза 1320 лв., тоест с 60 лв. по-малко от записаното в колективния договор.

Според ГЕРБ вдигането на учителските заплати не е просто социална мярка, а стъпка за разрешаване на дългосрочния проблем в образованието – осигуряване на системата с добри преподаватели.

Освен основната си заплата учителите получават и различни видове добавки, от които най-сериозната е тази за стаж.

От 1 януари 2021 г. се увеличава и възнаграждението за класните ръководители - стават 46 лева месечно за водене на задължителна документация и консултации с родители, деца и ученици.

С 30 лева месечно ще се компенсират и разходите за консумативи на учителите, които водят обучение от разстояние в електронна среда в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на непреодолими събития, които ще се изплащат като допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за времето на провеждането му.

За допълнително обучение на ученици, които са отсъствали повече от 10 учебни дни от училище поради заболяване, или за консултации на ученици в самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини, ще има възнаграждение от 15 лв. за всеки проведен час.

Бонусите за постигнати резултати от педагозите се планират в рамките на бюджетите в размер не по-малко от 4.2% и не повече от 5% от перото за заплати през годината. Допълнителните възнаграждения на непедагогическия персонал ще бъдат между 2.5% и 3.5% от средствата за заплати.

При пенсиониране учителите ще получават 11 брутни заплати от 1 януари 2021 г. Финансирането се осигурява по национална програма.

Споделяне

Още по темата

Още от България