″Защо да затваряме "Змейово", като "Брикел" продължава да работи?″

Ден след като общински съветници в Стара Загора поискаха да бъде наложен едногодишен мораториум върху всички дейности на полигона "Змейово", военният министър Аню Ангелов обяви в открито писмо до тях, че всички направени измервания и взетите мерки показват, че на полигона се извършват само изпитания и не се извършва утилизация на боеприпаси.

От 1 февруари на полигона "Змейово" постоянно работи най-модерната контролно-измервателна станция на Министерството на отбраната. Около полигона са разположени и четири контролно-измервателни станции на Министерството на околната среда и водите. Ангелов посочва, че станциите измерват различни компоненти за чистотата на атмосферния въздух и данните се публикуват в реално време на електронната страница на МО. На страницата са обществено достояние и данните от възстановеното космическо наблюдение на БАН.

Аню Ангелов предлага заедно с общинските съветници да потърсят отговор на няколко въпроса. Първият от тях е кой и защо внушава на гражданите от Стара Загора, че полигонът е основният замърсител и е причина за обгазяванията на града. Министърът на отбраната пита защо продължава да работи "такъв потенциален замърсител като предприятието "Брикел" ЕАД" - един от петте обекта, за които Европейската комисия официално отказа през май да удължи срока за влизане в сила на екологичните изисквания.

"Дали това внушение е безкористно или е израз на корпоративен или частен интерес, както и на съществуващи от дълго време апетити на местни кръгове към парцели, застрояване, лов и други дейности, за които би могла да бъде използвана територията на полигона?", пита Аню Ангелов.

Мога да уверя общинските съветници, че мерките за пълна прозрачност на дейността на полигона не са временни, а постоянни, заявява още Ангелов.

По думите му, ако постъпи доказателство, че полигонът е източникът на обгазяване на града, неговата дейност ще бъде незабавно прекратена, въпреки негативните последици за готовността на Българската армия и за отбранителната ни промишленост.

Споделяне

Още по темата

Още от България