Застрахователят "Надежда" обжалва в съда отнемането на лиценза си

Засега договорите с клиентите са активни и се плащат обезщетения, твърдят от компанията

Застрахователят "Надежда" обжалва в съда отнемането на лиценза си

Застрахователната компания "Надежда", сред чиито клиенти са Министерството на отбраната, Националната електрическа компания, АЕЦ "Козлодуй", енергийното дружество ЧЕЗ и др., обжалва в съда решението на Комисията за финансов надзор (КФН) за отнемането на лиценза си. "Надежда" държи едва 1% от българския застрахователен пазар, но пък през последната година успя да развие доходен бизнес с финансови гаранции в Италия, където нейни клиенти са правителството на Италия, правителството на Рим, община Милано, Агенцията по приходите и Агенцията по хазарта, министерствата на икономиката, екологията и вътрешните работи, енергийният регулатор и др.

Споровете между застрахователната компания и КФН достигнаха своята кулминация на 17 август, когато комисията отне лиценза на "Надежда" заради неспазване на изискванията за платежоспособност и груби нарушения на застрахователния кодекс, затруднили надзорната работа на регулатора върху дружеството. Собственикът на дружеството Виктор Серов обеща да направи изявление в сряда, а пред финансовия портал Investor.bg заяви, че ще обжалва отнетия лиценз в съда. Най-вероятно позицията на компанията ще бъде, че е жертва на КФН и други български регулатори, които се опитват да съсипят бизнеса ѝ.

Решението на КФН за отнемането на лиценза важи за всички видове застраховки, предлагани от компанията, като не ѝ се разрешава да сключва нови контракти през следващите шест месеца. Освен това е забранено разпореждането с активи на дружеството до започване на производството по ликвидация или несъстоятелност.

Въпреки че решението не е в сила, защото се обжалва в съда, то подлежи на предварително изпълнение. Ако съдът потвърди отнемането на лиценза, КФН ще стартира дело за несъстоятелност.

Договорите с клиенти все още действат

"Продължаваме да обслужваме настоящите си клиенти и да плащаме обезщетения. Единственото, което не можем, е да сключваме нови договори“, обясниха от колцентъра на дружеството.

Според Кодекса за застраховането при обявяване на фалит на застраховател действащите договори се прекратяват, като компанията дължи признатите обезщетения до датата на несъстоятелността, а също и предплатените премийни вноски за оставащия срок до края на договора. При недостиг в масата на несъстоятелността на компанията най-вероятно загубите ще останат за сметка на застрахованите лица. По принцип у нас има създаден Обезпечителен фонд при фалит на застрахователи, но той покрива само задължителните застраховки "Гражданска отговорност" и "Злополука" на пътниците, а по информация на КФН "Надежда" няма сключени такива полици. "Ето защо няма причина да се стигне до плащане от Обезпечителния фонд", коментираха от КФН за Mediapool. По данни към края на 2016 г. той разполага с 43 млн. лв. Целият процес по несъстоятелността се управлява от Гаранционния фонд, който става синдик на фалиралото дружество, а ако имуществото на застрахователя се окаже недостатъчно, е възможно застрахованите лица да претърпят загуби, уточниха още от КФН.

Бизнесът на компанията е предимно в Италия

Основните клиенти на компанията в страната са Министерството на отбраната, а също и държавни дружества като АЕЦ "Козлодуй“, НЕК, "Български пощи“, които имат сравнително малки като премиен приход договори.

Главната дейност на компанията, по която е и основният спор между нея и КФН за спазването на изискванията за платежоспособност, е в Италия. Там отскоро дружеството сключва застраховка "Гаранции“ по договори с италианското правителство и общински власти. Проблемът според КФН е, че застрахователят не е заделил необходимите резерви с оглед на разположението на риска в Италия.

Няма проблем със застраховките на Министерството на отбраната

От българското Министерство на отбраната обясниха, че имат 5 договора с "Надежда“, но нямало проблем с тях, защото те били сключени през февруари, а според решението на КФН компанията е длъжна да извършва плащания към ползвателите на застрахователни услуги по всички контракти, сключени до 16 юни 2017 г., когато КФН вкара квестор в дружеството.

"Отнемането на лиценза на застрахователна компания "Надежда" АД, с която Министерството на отбраната има сключени договори, не освобождава дружеството от задълженията по вече сключени договори. Няма да бъдат засегнати правата на застрахованите лица (военнослужещи и цивилни служители на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия), тъй като те се ползват с всички средства за защита съгласно българското законодателство", казаха от ведомството.

В случаите, в които има откази да се изплати компенсация, министерството се е обърнало към КФН. Става дума обаче за стандартните откази, които нямат връзка с отнемането на лиценза. "За случаите, в които застрахователна компания "Надежда" отказва да изплати дължимото обезщетение за временна загуба на трудоспособност на застраховани лица поради "подценяване на опасността" и "проявяване на невнимание" МО е сигнализирало КФН с писмо от 17 юли 2017 г., с молба за съдействие за детайлно разглеждане на всички откази", посочиха от министерството.

Основният от петте договора на МО с "Надежда" е за застраховка "Злополука" на военнослужещите, който е на стойност 75 000 лв. и засяга близо 25 000 души. Останалите контракти са за много по-ниски суми – съответно 8133 лв., 7222 лв., 2326 лв. и 98 лв. И петте договора, които са сключени чрез открити процедури по Закона за обществените поръчки, са със срок на изпълнение до края на февруари 2018 г.

На 17 юни 2017 г. пък "Български пощи“ са сключили контракт с "Надежда“ за застраховане на пари и ценности, включително винетки, а също и срещу индустриален пожар за премия от 192 094 лв. за три години.

Компанията е с пазарен дял от 1%

Според статистиката на КФН към 31 май 2017 г. премийният приход на "Надежда“ в общото застраховане е в размер на 7.2 млн. лв., от които 7 млн. лв. са по италианските полици "Гаранции“. Така пазарният дял на компанията в общото застраховане се изчислява на 1%.

Това е значително подобрение спрямо предходната година, когато към 31 май дружеството е било с пазарен дял от едва 0.1% и не е работило с Италия, а премийният му приход е бил едва около 0.5 млн. лв.

Към 31 май 2017 г. дружеството е изплатило премии в размер на 642 хил. лв., основно по застраховка "Заболяване“, сочат още данните на КФН.

Компанията не предлага продукти в животозастраховането.

Проблемите излязоха наяве при стрес тестовете

Заради съмнения за проблеми в небанковия финансов сектор по искане на Европейската комисия през миналата година Комисията за финансов надзор проведе проверка на балансите и стрес тестове на целия застрахователен сектор.

На 3 февруари 2017 г. надзорът обяви, че са открити 13 проблемни компании, за които е установен недостиг на капитал. Към тази дата 5 от дружествата, сред които и "Надежда“, не бяха взели мерки за попълване на капитала си и имаха срок от 6 месеца да го сторят.

Очевидно и след този срок КФН смята, че "Надежда“ не отговаря на изискванията за платежоспособност.

Компанията няма заверен годишен финансов отчет за 2016 г. и според одиторски доклад не разполага с достатъчно собствени средства за покритие на капиталовите изисквания към 31 декември 2016 г. За покритие на минималното капиталово изискване е установен недостиг от 4.1 млн. лв., а на капиталовото изискване за платежоспособност – от 3.6 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?