5.7% ръст на приходите от търговия за първото полугодие

Нетните приходи от продажби на продукция, стоки и услуги за населението, включително коли, мотоциклети и техническото им обслужване са нараснали през първото полугодие на тази година с 5.7% спрямо същия период на миналата година при съпоставимост на цените. Това съобщиха от НСИ в четвъртък.

Увеличението е най-голямо при търговията с коли и горива и авторемонти - 14.4%, вследствие на положителните темпове в двете основни съставни дейности ­ търговия с коли – ръст 18.5%, и търговия на дребно с горива - 9.6%, които формират над 97% от обема на приходите и имат близки относителни тегла.

Търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството нараства с 9.1%, като от структуроопределящите съставни дейности по-висок от средния темп се отчита при търговията със стоки за бита и битова техника - 11.7%, и търговията с храни, напитки и цигари ­ 9.8%.

При търговията с текстил, облекло и обувки увеличението достига 8.3%, а при търговията с лекарства и медицински стоки ­ 6.5%.

През юни нетните приходи реално нарастват с 3.9% спрямо същия месец на 2006 г., резултат от положителните темпове във всички основни търговски дейности. Най-висок ръст се наблюдава при търговията с коли и горива - 14.6%, а при търговията на дребно и търговията на едро са отчетени темпове съответно 6.5% и 1.5%.

Продажбите на дребно в страната през второто тримесечие на 2007 г. при осигурена съпоставимост нарастват с 10% спрямо същото тримесечие на миналата година. Нехранителните стоки отчитат темп от  10.2%, а при храните, напитките и цигарите увеличението е 9.5%.

Споделяне

Още от Бизнес