Абсурдно е прокурорското решение по делото срещу Бриго да е тайна

Г-жо Куцкова, какво наложи Висшият съдебен съвет за изиска делото срещу Бриго Аспарухов за унищожаването на досието на Атанас Тилев?

Наложи се заради противоречивата информация, която дойде от Върховния касационен съд и от прокуратурата, която един път заяви, че делото е прекратено, а втори път, че не е прекратено.

Има ли Висшият съдебен съвет право да изисква дело?

Висшият съдебен съвет е върховен административен орган на съдебната система и ние много пъти сме изисквали дела, включително сме правили и текущи проверки по дела, които представляват голям обществен интерес - каквито са например делата за наркотици. Изискваме непрекъснато сведения и когато получим данни, че има хора, задържани твърде дълго в ареста, без да е налице влязла в сила присада. Така че изискването е рутинна практика.

Веднага след решението на ВСС обаче прозвучаха коментари, че досега главният прокурор Никола Филчев нито веднъж не е изпълнил искане на съвета да предостави каквато и да било информация, отнасяща се до прокуратурата?

Имаше и други случаи, в които сме искали информация от прокуратурата и в повечето наистина не са ни предоставяли дела или са ни отговаряли с писмени справки.

Как ще коментирате мнението на правосъдния министър Антон Станков, че вчерашното ви решение излиза извън компетентността на Висшия съдебен съвет?

Не съм чула коментара на министър Станков, но смятам, че след като едно дело представлява обществен интерес, ние не само имаме право, но сме и длъжни да поискаме информация за неговото движение. ВСС не е правораздавателен орган и не може да се произнася по законосъобразността на актовете на съда или прокуратурата, но има право да получи информация за тези актове.

Очаквате ли делото да ви бъде предоставено?

Вчера, по време на обсъждането на предложението, което внесохме аз и и.д. шефа на националното следствие Румен Георгиев - но то беше подкрепено от много други колеги, включително от зам.-председателя на Върховния касационен съд Любка Илиева - колегите прокурори изказаха съображения, че делото е секретно. Затова алтернативно формулирахме и друго искане - да ни се даде информация кога и кой го е засекретил и на какво основание. Мисля, че такова сведение - кой, кога е засекретил едно дело, не би могло да бъде класифицирана информация, дори самото дело да е секретно.

Мое дълбоко убеждение е, че актовете на органите в съдебната власт не могат да бъдат секретни, поне в тази част, която ние наричаме диспозитив, в която се казва какво е решено - прекратява, осъжда и т.н. Тоест, съдебните актове в своята решителна част не могат да бъдат секретни. Могат да бъдат секретни мотивите към тях, ако те възпроизвеждат някаква класифицирана информация.

Не е възможно, не е логично, абсурдно е актове на съдебна власт, която е публична, да са абсолютно недостъпни за обществото и в частност за ВСС.

Но днес главният прокурор иронично заяви, че с най-голямо желание би ви предоставил делото срещу Бриго Аспарухов, стига ВСС да има достъп до класифицирана информация, какъвто в дадения случай вие нямате?

По закон съдии, прокурори и следователи имат достъп до класифицирана информация само по делата, които те лично разглеждат. Това е така. Но дори и да не ни предостави делото, след като изразява такава готовност, главният прокурор би могъл да съобщи на съвета каква е неговата съдба. Абсурд е да се каже, че и това е класифицирана информация.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: