БНБ: Европейските препоръки за незабавно изплащане на гарантираните влогове в КТБ не са задължителни

Препоръките на Европейския банков орган (ЕБО) за незабавен достъп на вложителите до гарантираните им влогове в КТБ, нямат задължителен характер. Това съобщи БНБ в отговор на писмото, изпратено от ЕБО до Централната банка и Фонда за гарантиране на влоговете с препоръка да започне изплащането на гарантираните влогове в поставената под специален надзор КТБ.

Препоръката беше изплащането да започне до 21 октомври.

На 22 октомври БНБ информира, че в отговора си до ЕБО е посочила, че е според българското законодателство изплащането на влогове може да стане само след отнемане лиценза на една банка, което не е факт. Освен това от БНБ напомнят, че отнемането на банков лиценз подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Именно единствено чрез отнемането на лиценза БНБ може да установи дали депозитите в една банка са неналични - дефиниция, на която се позовават от ЕБО, обясняват от БНБ.

И допълват, че тези законови ограничения са валидни и за Фонда за гарантиране на влоговете, който не може да започне изплащане без отнет лиценз на съответната банка.

"Освен това такова решение предполага изразходване на средства на Фонда за милиарди левове и не би могло да бъде взето без ясно правно основание в националното законодателство", посочват от БНБ.

По повод несъответствията между европейското право и българските закони по въпроса с изплащането на гарантираните влогове, посочени от ЕБО, а преди това и от Европейската комисия, промяната на това положение не е в компетенциите нито на БНБ, нито на Фонда, заявяват още от БНБ.

В отговора до ЕБО се допълва и че в националното законодателство не са налице разпоредби и процедури, които оправомощават БНБ да даде възможност за частичен достъп до депозити.

Европейският банков орган вече започна разследване за евентуално нарушаване на европейските разпоредби от компетентните органи в България, за да провери дали мерките, взети от надзора на българската банка КТБ, представляват евентуално нарушаване на изискванията на директивата на ЕС за схемата за гарантиране на депозитите. Според нея притежателите на влогове трябва да бъдат компенсирани не по-късно от 25 работни дни след прекратяването на достъпа до депозитите. По повод стартираната от ЕК процедура по същия повод, от Министерството на финансите съобщиха, че ще предложат на парламента промяна в българското законодателство, така че да съответства на европейската директива.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как да се подходи с новата детска болница?