Борсата за ток тръгва пробно в осакатен вариант

Включват се само държавната ТЕЦ и 14 търговци, АЕЦ и НЕК засега изчакват, доставчици се опасяват от спекулации

Борсата за ток тръгва пробно в осакатен вариант

Очакваната от години в България борса за търговия с електроенергия започва най-сетне работа на 11 декември в тестови режим. Борсата стартира във вариант, който е доста далеч както от първоначално планираното, така и от препоръките на Европейската комисия.

Надеждите на управляващите и оператора на борсата са, че пробните сесии ще покажат какъв е интересът към сделките и че той постепенно ще расте, за да може от началото на 2016 г. да тръгне и реалната борсова търговия на ток.

Опасенията на част от търговците у нас обаче са, че в сегашния си вариант борсата за ток може да се превърне в платформа за спекулации на техни колеги, напазарували вече електроенергия непрозрачно и на политическа цена от държавните производители, от което сега ще опитат да изкарат допълнителна печалба.

Като цяло борсата за електроенергия ще окаже някакво влияние само по отношение на бизнеса, но не и върху битовите потребители. Домакинствата няма да са длъжни да излизат на свободния пазар и със сигурност ще предпочетат да останат на регулирания, където Комисията за енергийно и водно регулиране ще продължи още известно време да определя по-ниски от пазарните цени на тока.

Старт с единствен производител

В петък единственият производител на ток, който ще предложи за продажба конкретни количества на определени цени, ще е държавната ТЕЦ "Марица Изток 2", показа проверка на Mediapool. При това не е ясно с какви обеми ще излезе въглищната централа. Това не знае и дружеството "Българска независима енергийна борса" (БНЕБ), което е част от "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) и оператор на борсата. То подписа в началото на седмицата с държавната ТЕЦ договор за предоставяне на електроенергия на борсовия пазар.

Това обаче е рамково споразумение и в него няма конкретни количества, а само поет ангажимент, обясни пред Mediapool изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов.

Шефът на АЕЦ "Козлодуй" Димитър Ангелов коментира пред Mediapool, че ядрената централа първоначално няма да участва на борсата. "Националната електрическа компания" също засега предпочита да не предлага енергия на тази платформа, а да провежда свои търгове за свободния пазар по свои вътрешни правила, които обаче според множество търговци са непрозрачни и позволяват избора на предпочетени купувачи.

Изчаквателната позиция на държавните компании АЕЦ "Козлодуй" и НЕК изглежда като бойкот на фона на наказателна процедура на Европейската комисия срещу България за нарушаване на конкуренцията на енергийния ни пазар. Двете компании и техният собственик БЕХ изрично са поели ангажимент да участват с конкретни квоти на енергийната борса. Техният размер дори е изрично разписан в следващите пет години след старта на реалните финансови сделки на платформата, който вероятно ще бъде даден в началото на януари 2016 г.

Всъщност постигнатите сделки от петък до края на декември няма да са истински, тъй като все още подалите заявление за участници не са реално регистрирани и не са учредили банкови гаранции за разплащането на покупко - продажбите, които ще се сключват в бъдеще.

Редом с ТЕЦ "Марица Изток 2" засега на борсата са заявили участие още 14 участника, по данните от БНЕБ. Всички те са търговци, сред които има и чуждестранни компании, които вероятно ще търсят балансиране на регионалния си портфейл от енергия по договорени вече сделки за транзит на електроенергия. Реално заявка за регистрация на борсата са подали под една десета от всички около 150 лицензирани търговци на електроенергия. Тъй като от тях са активни по-малко от 40 фирми, всъщност под половината от реалните търговци се включват в борсата. Колко обаче от тях наистина ще се включат предстои да се види.

Въпреки че не са производители на енергия, търговците също ще могат да предлагат оферти "продава", а не само "купува" за конкретни количества с оферирани цени, стана ясно от обясненията на Константин Константинов.

Опасността е вместо първичен пазар, борсата да се окаже вторичен

При това положение нищо чудно на пазара да се появи вторично предлагане на вече купена от търговци енергия в предишни или паралелно провеждани собствени търгове на държавните електроцентрали и НЕК, които трите компании очевидно възнамеряват да продължат и след старта на борсата. Това са притесненията на някои от доставчиците на ток, според които така може да се правят спекулации и да се опорочи пазарът.

Други играчи на свободния пазар на ток пък се шегуват, че борсата и сега действа, само че по телефона като производители и търговците помежду си договарят покупко-продажбата на енергия.

Присъствието само на един производител на електрическа енергия прави съмнителен ефекта от борсата и според търговци, докато НЕК не излезе с количества пикова енергия, търговията ще е по-скоро спекулативна. Истинската борсова търговия ще се случи, когато бъдат задължени да продават на нея абсолютно всички производители на електроенергия, включително от възобновяеми източници и т.нар. американски централи с дългосрочните договори за изкупуване на тока, единодушни са участниците на пазара. За да се качат централите с преференциални цени обаче, трябва да се разработи моделът за компенсирането на цените им, когато на борсата енергията им се купува по-евтино или по-скъпо.

Председателят на КЕВР Иван Иванов вече обясни, че се планира, ако цените им са по-ниски, разликата до преференциалната цена да им се доплаща от новия фонд за сигурност на електроенергийната система. Обратното, ако цените са по-високи, ще внасят разликата в същия фонд. Този модел обаче трябва да бъде официално одобрен от Европейската комисия и да се приеме от правителството. Кога ще стане това не е ясно, но от изявленията на енергийния министър Теменужка Петкова се разбира, че се чака окончателният доклад на Световната банка, която е консултант на БЕХ за пълната либерализация на електроенергияния пазар. Междинният анализ е готов и в него има няколко модела, каза преди дни Петкова. Те предстои да се разглеждат, до март се очаква финалният документ на Световната банка, а решенията дори и управляващите не се ангажират да кажат кога ще се вземат.

Почти никакъв ефект за бита

Все по-отчетливо налагащият се извод е, че борсата за ток и освобождаването на пазара ще имат минимален ефект върху битовите потребители. Причината е, че домакинствата и малките фирми ще могат да си сменят доставчика най-рано от април, като е възможно и забавяне. Не се предвижда задължителното извеждане на бита и дребния бизнес на свободния пазар, както това стана с консуматорите на електроенергия на средно напрежение.

И тъй като в стартиралата кампания за дейността на борсата и начините за смяна на доставчика министърът на енергетиката неведнъж каза, че цената на освободената електроенергия ще се повиши първоначално, със сигурност няма да се намерят желаещи да плащат по-високи сметки. При това КЕВР ще продължи да определя цени за регулирания пазар, които за идния юли отново се очертава да са по-ниски от пазарните, тъй като надали регулаторът ще се престраши да признае сериозни инвестиции в мрежите.

Ако тарифната структура не бъде приведена към реалното състояние на енергийния отрасъл, борсата за ток и свободният пазар ще вършат някаква работа само за бизнеса. Ще изсветлят малка част от сделките, донякъде ще оберат дефицитите в системата и вероятно ще дисциплинират играчите, които ще трябва много точно да преценяват какви количества ток ще купуват, продават и как ще си балансират доставките. За бита обаче надали ще се промени нещо в идните няколко години.

_______________

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?