Държавата дава 73 млн. лв. за осигуряване на работа на 21 400 души

Държавата дава 73 млн. лв. за осигуряване на работа на 21 400 души

Над 73 млн. лв. ще бъдат изразходвани от еврофондовете и държавния бюджет за осигуряване на заетост на 21 400 безработни и за обучение на още близо 11 000 души. Това е заложено в Националния план за действие по заетостта през 2016 г., който беше одобрен от Министерския съвет.

Включените в субсидирана заетост ще получават месечно минималната работна заплата от 420 лева при пълен работен ден. По-високи заплати ще взимат младежите по програма "Старт в кариерата" - 500 лв. Това е увеличение със 70 лв. спрямо миналата година, е посочено в правителственото съобщение.

Увеличават се заплатите на ромските медиатори, на психолозите, както и на безработните, включени в редица други национални програми, но не е посочено с колко.

Нова насърчителна мярка в плана за заетост е въвеждането на дуалното обучение за безработни без квалификация. То ще се реализира чрез предоставяне на средства на работодатели за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа.

За първи път се дава и възможност за аутсорсване на услуги за безработни лица. За целта ще се предоставят суми за "подкрепена заетост" на регистрирани фирми посредници за безработни лица, които срещат най-големи трудности при устройване на работа, поради това, че са с висока степен на инвалидност, други проблеми или са от най-рисковите групи.

Средствата ще се отпускат на фирмите посредници, които са ги устроили на работа на несубсидирано работно място, след като са ги подпомогнали с услуги, консултирали, включили в обучения и др. и са постигнали повишаване на тяхната пригодност за заетост. Наетите трябва да работят най-малко една година, като е планирано включването на 2000 души.

По нова насърчителна мярка е осигурено стимулиране на работодателите да включат в заетост 1400 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. Това са безработни, регистрирани повече от шест месеца в бюрата по труда, младежи до 24 години без работа, както и такива с основно и по-ниско образование и хора над 50 години. За тях се предвижда държавата да дава половината от трудовото възнаграждение и дължимите от работодателя осигуровки.

По регионалните програми за заетост на 28-те области е планирано в заетост да бъдат включени 2200 безработни лица през тази година. Със средства от държавния бюджет проект "Красива България" ще осигури заетост на 550 лица и професионално обучение на 200 регистрирани лица в бюрата по труда.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?