"Дискусия" за втората АЕЦ

На "общественото обсъждане" на проекта за нова атомна централа към предишните "за"
не са добавени нови аргументи и детайли. Отново става дума за:
- 51% държавни гаранции;
- нереалистични цени на изграждане, електроенергия и маржинални разходи;
- толериране на руски реактори от старо поколение;
- завишаване на актуалното потребление електроенергия при вероятен спад на енергоемкостта на единица БВП.

За да не могат всички да разберат, че това е така, министерството не разпространи информация, а въведе допуск до специална стая, след 24-часова предварителна заявка, без право на копиране и отваряне на стаята в периода от преди Коледа до петък.

Споделяне

Още от Бизнес