Екоорганизации алармират за "поголовна сеч" в Борисовата градина в София

За "поголовна сеч" в Борисовата градина в София алармираха от екоорганизациите "За да остане природа в България" и Българско дружество за защита на птиците. Според тях само в участъка на лесопарка между булевардите "Драган Цанков" и "П. К. Яворов" и басейна "Мария Луиза" за изсичане са маркирани 733 дървета, а още 111 трябва да бъдат окастрени, защото са опасни. Инвентаризацията на дърветата в парка започна след зачестилите инциденти с паднали дървета в парка, някои от които бяха с фатален изход.

Според двете организации трябва да бъдат изсечени само стари, сухи и опасни дървета, а сред маркираните има и такива, които не отговарят на критериите.

Представители на двете организации са били включени в комисията на общината по приемане на маркираните за сеч дървета. Заради наличието на "спорни" дървета сред тези, предвидени за премахване, членовете на комисията са предложили още през октомври допълнителни критерии за това как да се определят растенията за отсичане.

Допълнителните критерии включват премахване на изцяло сухите дървета на разстояние до 25 метра от алеите. Полусухите, наклонените и загнилите дървета в тази зона да се кастрят, а ако обезопасяването им по този начин е невъзможно, да се махат. В останалата част на парка се предлага да не се секат сухите дървета от твърди широколистни видове с диаметър на ствола над 30 см, а да се махат останалите сухи дървета, както и видимо болните загнили и полусухи растения.

"Сред критериите най-стриктно за опасни дървета трябва да се следи в 25-метрова зона от двете страни на главните алеи на парка, където рискът за сигурността на хората от падащи дървета е най-висок. При това се дава приоритет на обезопасяването на дърветата, т.е. премахване само на рисковите части от дърветата, което и сега е установена практика в интензивно поддържаните части на парка", обясниха от двете екоорганизации. Обсъждането на предложените критерии от комисията по околна среда към Столичния общински съвет вече на два пъти е отлагано. Темата е включена в дневния ред на заседанието на комисията, насрочено за вторник, 14 ноември.

Междувременно екоорганизациите вече са инициирали и петиция за приемане на критериите и срещу "поголовната сеч" в Борисовата градина.

Споделяне

Още по темата

Още от България