Емисиите парникови газове са на най-ниското си равнище за последните 30 години

Емисиите парникови газове са на най-ниското си равнище за последните 30 години

Европейската комисия прие редовния си годишен Доклад за напредъка на действията в областта на климата в ЕС, в който се разглежда изпълнението на целите на ЕС във връзка с намаляването на емисиите на парникови газове през 2019 година, събщи пресслужбата на ЕК в понеделник.

Емисиите на парникови газове в ЕС-27 са намалели с 3,7 на сто спрямо предходната година, докато БВП е отбелязал растеж с 1,5 на сто.

Понастоящем емисиите са с 24 процента по-ниски в сравнение с равнищата от 1990 г.

Емисиите, обхванати от схемата за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), отбелязаха най-голям спад през 2019 г., като намаляха с 9,1 на сто, или с около 152 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид, в сравнение с 2018 г. Това намаление се дължи основно на енергийния сектор, където емисиите са спаднали с близо 15 процента в резултат главно на замяната на производството на електроенергия чрез изгаряне на въглища с производство на електроенергия от възобновяеми източници и газ.

Споделяне

Още от Европа

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?