ЕС разширява наказателната отговорност за терористи и техните помагачи

ЕС разширява наказателната отговорност за терористи и техните помагачи

Съветът на ЕС разшири обхвата на наказателното законодателство срещу терористите и техните помагачи.

Занапред ще бъде престъпление не само извършването на терористична дейност, но и подпомагането на терористи, включително чрез финансирането им. Законодателството предвижда наказателна отговорност за тези, които осигуряват билети или улесняват пътуването на терористи.

Законите в ЕС ще определят като престъпление пътуването от, до или в ЕС с терористична цел, например за присъединяването към терористична група или за извършването на терористичен удар.

Престъпление ще бъде придобиването на познания за извършването на терористични действия - например усвояването на стрелкови умения, обучението за боравене с взривни вещества. Като престъпници ще бъдат съдени и онези, които набират средства, предназначени за терористите и тяхната дейност.

Новото законодателство ще влезе в сила до 18 месеца след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.

Споделяне

Още от Европа