Фонд ще раздава по 3 хил. лв. за газификация на домакинство

Общински енергопроекти за над милиард евро влизат в битка за безвъзмездни 30 млн. евро

Фонд ще раздава по 3 хил. лв. за газификация на домакинство

Безвъзмездни по 3 хил. лв. ще могат да получат за газификацията си домакинства от 28 града с прекалено голямо запрашаване, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той представи пред журналисти схемите за финансиране на мерки за намаляване на енергийното потребление с пари от Международен фонд "Козлодуй" (МФК).

В създадения заради затворените четири малки реактора на АЕЦ "Козлодуй" фонд постъпват средства от Европейския съюз за компенсиране на загубите от спирането на блоковете. До края на 2009 г. в МФК влязоха 550 млн. евро, от които 60 процента са за действия по извеждането от експлоатация на затворените реактори, а останалите пари са за мерки за енергоефективност. За периода 2010-2013 г. България договори допълнителни 300 млн. евро от Европейския съюз.

От тази сума сега 110 млн. евро се пускат за частично или пълно финансиране на енергоефективни проекти на общините, държавните НЕК, "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО), "Булгартрансгаз", "Мини Марица Изток", общинската "Топлофикация-София" и частните топлофикационни и електроразпределителни дружества. От днес до 31 март кандидатите могат да внасят за разглеждане проектите си.

След юли ще се отвори и схемата за субсидиране на газификацията на бита, но първо мярката трябва да се одобри от асамблеята на донорите на МФК, обясни Трайков. Общо 10 млн. евро ще бъдат дадени на желаещи да газифицират жилищата си, като целта е да се увеличи сегашната едва 2 процента битова газификация. Домакинствата ще се финансират основно за закупуване на вътрешното газово оборудване, като възползвалите се от субсидията хора ще доказват как са изразходвали средствата с няколко касови бележки за платени сметки за газ, допълни заместник-министърът на икономиката Делян Добрев.

Предварително събираните до края на януари от общините предложения за енергоспестяващи мерки в сградите им и уличното осветление сочат, че местните власти имат проекти за над 1 млрд. евро, каза Трайков. Обявеното за разпределяне до 31 март финансиране за общините обаче е само за 30 млн. евро.

От заделеното 110 млн. евро финансиране 61.5 млн. евро са за държавните НЕК, ЕСО, "Мини Марица Изток", "Булгартрансгаз" и общинската столична топлофикация. Какви ще са техните проекти още не е ясно, каза Добрев. По принцип обаче парите са предвидени за подмяна на съоръжения на хидроцентрали, за ремонт на електропреносната мрежа и въвеждане на системи за нейния контрол и управление, за разширяване на газопреносната мрежа на държавния оператор и подмяна на тръби на общинската топлофикация. Държавните и общинското дружества обаче ще трябва да осигурят половината от сумата по проектите.

Други 15 млн. евро ще се дадат за 100-процентово финансиране на проекти за подмяна на дограма, на покриви и изолация на държавни болници, училища, музеи, театри и административни сгради. Максималният размер на проектното предложение за една сграда ще е 1 млн. евро, а един принципал – например здравното, културното или образователното министерство, ще може да кандидатства с проекти най-много за 4 млн. евро.

Големите общини като София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен и Стара Загора ще се борят за общо 7.5 млн. евро за предприемане на енергоефективни мерки в сгради 100 процента общинска собственост. Едно община може да кандидатства с проектни предложения за максимум 5 млн. евро, като трябва да осигури половината от необходимите пари.

Останалите общини в страната ще получат 12.5 млн. евро за саниране на сградите, които са изцяло тяхна собственост. Техните проекти ще бъдат 100 процента финансирани. 79 общини, разположени в близост до столицата и шестте големи общини, могат да внасят проекти за най-много 700 хил. евро, а всяка от останалите 178 общини ще може да кандидатства с проектни предложения за общо 500 хил. евро безвъзмездно финансиране.

Още 10 млн. евро безвъзмездно ще се дадат на всички общини за подмяна на уличното им осветление с енергоефективно. Всяко община може да подава само по едно предложение за максимум 4 млн. евро. Местните власти, които вече са получили финансиране от МФК за смяна на уличните лампи, няма да бъдат допускани до участие. Спечелилите проекти ще бъдат финансирани 100 процента.

Частните електроразпределителни и топлофикационни дружества ще могат да кандидатстват за 3 млн. лв. еврофинансиране за подобряване на енергийната ефективност на мрежите си. Те обаче ще могат да разчитат само на 20 процента субсидия за проекта си, но не повече от 700 хил. евро.

Подадените до 31 март проекти ще бъдат оценени по определени от министерството критерии и онези, които бъдат класирани за финансиране, ще бъдат представени за одобрение на асамблеята на донорите на МФК през юли. Ако след първото класиране остане неоползотворен ресурс, ще бъде отворен нов прием на проекти до 31 август, каза Трайков, но изрази съмнение, че ще останат свободни пари от МФК.

Оставащите 180 млн. евро от допълнителната компенсация ще са за продължаващото извеждане от експлоатация на затворените реактори, за които наскоро Европейската сметна палата съобщи, че предвидените средства не са достатъчни. Одитната институция констатира също, че има случаи на неефективно или бавно изпълнение на проекти по демонтажа на ядрените мощности.

Трайков съобщи, че вече са направени срещи с фирмите изпълнители на проекта за извеждането на блоковете и те са предупредени, че трябва да спазват сроковете. Решено е също така някои от проектите, за които е установено, че са нецелесъобразни, да отпаднат, допълни министърът.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес