Газифицираните с европари могат да искат компенсация за таксата присъединяване

Газифицираните с европари могат да искат компенсация за таксата присъединяване

Битовите клиенти на "Овергаз Мрежи“, които са се възползвали от европейската програма "Дезире" (DESIREE Gas) за газификация преди да бъде увеличено безвъзмездното финансиране и да се поеме таксата за присъединяване, ще могат да заявят компенсация до края на март 2019 г., съобщиха то компанията в сряда.

През август 2018 година бяха подобрени условията за осигуряване на безвъзмездна помощ по програмата и европейската помощ стана от 20% на 30% от допустимите разходи и допълнително възстановяване на 100% от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа (без ДДС).

За да получат допълнителното финансиране по проекта, клиентите, финансирани по старите условия, трябва да попълнят съответните документи в най-близкия клиентски център на "Овергаз" до 31 март 2019 г. Всеки бенефициент трябва да носи със себе си лична карта, за да удостовери, че той е кандидатствалият за безвъзмездната помощ. След подаването на документите предстои процедура по разглеждане и потвърждение на кандидатурите от страна на управляващия орган на проекта - Министерството на енергетиката, който нарежда и плащанията към Европейска банка за възстановяване и развитие. Когато банката преведе средствата към газоразпределнителната компания, сумите ще бъдат приспадани от месечните задължения за природен газ на битовите клиенти до тяхното изчерпване.

Проект DESIREE Gas ще продължи да осигурява безвъзмездна финансова помощ за газификация на българските домакинства до юни 2020 година или до изчерпване на заделените средства от 10 милиона евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ от 2 347 лева за едно домакинство се запазва. Повече информация клиентите могат да намерят на сайта на програмата или на сайта на "Овергаз".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес