Горанов не послуша Кристалина Георгиева – пести, вместо да харчи

Бюджетът е с излишък от 1.5 млрд. лв. в края на юни заради забавени разходи

Владислав Горанов и Кристалина Георгиева, Снимка: Архив БГНЕС

Излишъкът в бюджета продължава да расте въпреки кризата с Covid-19. Фискът е на плюс 1.56 млрд. лв. в края на първото шестмесечие, сочат предварителните данни на Министерството на финансите.

За сравнение, година по-рано бюджетът е бил с излишък от 3.2 млрд. лв. В същото време според актуализирания Бюджет 2020 годината трябва да приключи с дефицит от 3.5 млрд. лв.

Излишъкът в бюджета изцяло се дължи на спестени разходи, а не на подобрение в събираемостта на приходите, става ясно още от данните на МФ.

Към полугодието приходите в бюджета са събрани на 48.2% от актуализирания (тоест намален) заради Covid-19 годишен разчет, докато разходите са изпълнени на едва 41.4%.

"По-ниското усвояване на разходите спрямо изпълнението на приходите е причината за формирането на текущо превишение на приходите над разходите към полугодието. Независимо от извънредните разходи, включително и финансирани чрез европейските програми, при обичайните разходи се наблюдава по-ниско усвояване, което е следствие от внимателното прецизиране, приоритизиране и пестеливо разходване на средства от бюджетните организации", признава финансовото министерство.

Неговата политика е в противовес на изсипването на милиарди в икономиките на развитите държави и на призива на изпълнителния директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева "Харчете, харчете, харчете". Заради валутния борд българските правителства в последните десетилетия залагат на консервативна фискална политика дори в криза. Благодарение на това страната е с едни от най-добрите показатели на публичните финанси в ЕС. В същото време в последните години правителството е критикувано, че завишава харчовете в края на годината чрез разместване през декември на милиарди в бюджета за големи инфраструктурни проекти, които не са били предварително планирани за финансиране.

Според МФ е важно да се отбележи, че въпреки кризата продължава работата по строителството и изпълнението на големите инфраструктурни и инвестиционни проекти. Мярката за подкрепа на заетостта (известна като 60 на 40) се очаква да бъде предефинирана и разширена като обхват, като на този етап се предвижда тя да продължи да се прилага до края на месец септември. През втората половина на годината ще се приложи и заложеното в годишния разчет индексиране на пенсиите. Това ще намери израз в нарастване на разходите през втората половина на годината. Продължават и разходите във връзка с мерките за преодоляване на последиците от пандемията, изтъква още финансовото министерство.

Приходите продължават да изостават, сочат още данните на МФ.

Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните постъпления към юни 2020 г. се свиват с 1.3 млрд. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 0.4 млрд. лв.

Продължава да се забелязва интересната тенденция от април и май постъпленията от ДДС по сделки в страната да се повишават, вместо да намаляват, въпреки ограничителните епидемиологични мерки. Общо постъпленията от ДДС към края на май 2020 г. възлизат на 4.4 млрд. лв., което е с 222 млн. лв. по-малко от същия период на м. г. Специално при сделките в страната обаче има повишение от 57 млн. лв., докато ДДС от внос намалява с 280 млн. лв. Едно от обясненията за данните е, че потреблението в първите месеци на кризата, когато не работеха много ресторанти, дискотеки, молове и др. търговски обекти, се е пренасочило към по-светли сектори на икономиката.

Фискалният резерв в края на май възлиза на 10.2 млрд. лв., съобщава още финансовото министерство.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес