Изложба за последните "20 години в съвременното изкуство"

Институтът за съвременно изкуство – София открива в четвъртък в своята галерия изложбата "Нашите 20 години в съвременното изкуство", в която представя събираната в течение на цялото му съществуване документация за групови събития, индивидуални прояви,  критични дебати, професионални сбирки и други, обхващащи времето от 1989 г. насам. Включени са и части от личните архиви на членовете на ИСИ – София.

Изложбата дава уникална възможност за проследяване на историята на изкуството ни през последните 20 години. Станалите библиографска рядкост ръчно направени каталози, чуждестранните сборници със статии, луксозните издания на международни биеналета с участия на български художници, извадките от българския и световния периодичен печат, плакатите, фотографиите от изложби и акции се стремят да запълнят празнотите в представата за един значителен за страната ни период.

Това е история, която все още не може да бъде проследена в българските публични колекции, библиотеки и архиви. Изложбата, без да претендира за изчерпателност, представя една идея как в бъдеще подобни архиви могат да станат публично достояние. И макар че, естествено, не включва всички гледни точки, всички истории, тя цели да продължи дебата за съвременното изкуство и неговото представяне в музеите и книгите по история на изкуството.

Експозицията дава възможност да се видят бурните движения от казионни към независими групи и прояви; драматичните критични дебати, подпомогнали да се изработи адекватен за художествените процеси език; утвърждаването на ролята на куратора в съвременното ни изкуство въпреки присмеха, неверието и активната съпротива; включването на автори от България в глобалния художествен процес.

В изложбата се припомнят ключови за времето творби, някои от които са в музеи и колекции в чужбина, а други дори са унищожени заради липсата на институции за съхраняването им. Архивът припомня много и важни художествени организации през изминалия  период – галерии, центрове и издания, чийто принос е почти забравен.

През сложните години на промени в обществото липсата на държавна културна политика спрямо съвременното изкуство позволи много талантливи хора да заминат, работите да се забравят, публикациите да се загубят, а постиженията да се игнорират. "Нашите 20 години в съвременното изкуство" е стъпка към историческото възприятие на съвременното ни изкуство в неговата перспектива, към систематизация на още живите спомени, към подготовка на изчерпателна документация за музейното ѝ съхранение и обработка.

Отворена за разглеждане и изследване, подредена по години, документацията в изложбата е за всички – и за тези, които имат собствена история "за" и "в" това време, и за тръгналите след тях през последните две десетилетия. За всички, които се интересуват от историята на българското изкуство.

Ткриването на изложбата е в 18 ч. в Галерия ИСИ на бул. Васил Левски 134 (вход откъм ул. Екзарх Йосиф), ап. 3.
Споделяне

Още от