Кадастралната карта на България трябва да е готова до 5 години

Валентин Йовев

До пет години трябва да бъде готова окончателно кадастралната карта на цялата страна. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев по време на форум за инвестиции в имоти в София.

В момента се работи по преобразуването на картите на възстановената собственост и на земеразделителните планове на кадастрални карти, каза Йовев.

Предстои изчистването на т.нар. явни и фактически грешки, които са най-много в линейните обекти в зоните около урбанизираните територии, където граничат със земеделските земи, допълни той.

След това предстои надграждането на кадастралните карти със специализирани карти за редица територии в страната, като например за свлачищните райони.

Към момента специализирана карта има само за Черноморското крайбрежие, стана ясно от обясненията на Валентин Йовев. Специализираните карти дават повече допълнителна информация на гражданите и бизнеса.

В началото на ХХІ век, по времето на правителството на Симеон Сакскобургготски, беше начертан план до 2015 г. страната да е покрита с кадастрална карта. Тъй като това не се случи, тъй като регистрите бяха разпръснати между две министерства – на регионалното развитие (за урбанизираните територии) и земеделското (за земята) и общините с цел ускоряване на процеса в края на втория мандат на правителството на Бойко Борисов се взе решение всички кадастрални карти да минат под шапката на Агенцията по кадастъра.

Зам.-министърът на регионалното развитие призова представителите на местната власт за по-голяма инициативност по отношение електронния достъп до услуги свързани с кадастъра.

С почти всички общини има разговори в страната за откриване на офиси за обслужване на граждани с кадастрална информация, за улеснение на населението и бизнеса, каза Йовев.

В момента се разработва нова Национална жилищна стратегия за периода 2017 – 2030 г. Документът трябва да е готов до края на ноември.

Целта е на базата на анализ и проучвания за състоянието и потребностите на жилищния сектор да бъде разработен нов "работещ" модел на българската жилищна система, каза Валентин Йовев.

По думите му новият модел трябва да намери решение на някои основни проблеми с остарелия и неподдържан жилищен фонд, т.нар. саниране; рискът от конструктивни проблеми в част от сградния фонд; високата енергоемкост; ниския комфорт и нездравословни условия на обитаване и други.

"Разработваната в момента жилищна стратегия ще съдържа цялостен пакет от цели на държавната жилищна политика, средствата за постигането им и отговорностите на заинтересованите страни – гражданите, държавата, общините, частния и неправителствения сектори", коментира Йовев.

Последната Национална жилищна стратегия е от 2007 г.

Споделяне

Още от България