Над половината от фирмите са без дейност, 84% са декларирали печалбите онлайн

Над половината от фирмите са без дейност, 84% са декларирали печалбите онлайн

Над половината от фирмите са били без дейност през миналата година, а 84% от компаниите са подали декларация за облагане с корпоративни данъци по електронен път, подписана с електронен подпис. Това показват данните на Националната агенция за приходите (НАП) от получените до този момент документи.

Досега в страната са подадени 50 600 декларации за облагане с корпоративни данъци.

От тях близо 27 000 са формулярите, подадени от дружества, които осъществяват дейност, а останалите – от такива, които не са работили през миналата година.

На 31 март изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци.

Този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2013 г. Тези дружества, които не са работили през миналата година, попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Крайният срок за плащане на дължимия корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски също е 31 март. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2014 г.

И през тази година продължава съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт (НСИ) за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите представят едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация между двете институции става изцяло по служебен път.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Друг вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

От НАП напомнят, че от 1 март всички плащания за данъци се превеждат по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като се прилага код за вид плащане 11 00 00 "Данъци и други приходи за централния бюджет".

Повече информация за декларирането и плащане на данъци и осигурителни вноски може да се получи на телефона за данъчна информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?