Намаляват малките влогове, но парите по сметки набъбват с още 4.8%

Намаляват малките влогове, но парите по сметки набъбват с още 4.8%

Закриване на малки влогове на домакинствата до 1000 лв. и 2500 лв., сериозен спад на депозитите над 200 хил. лв., но ръст на сложените на сметка пари с още близо 500 млн. лв. в третото тримесечие на 2015 г., отчете БНБ в статистиката си за депозитите и кредитите към края на септември.

Така към този отчетен период в депозитни банкови сметки, въпреки спада на лихвите, лежат 57.903 млрд. лв., от които 41.078 млрд. лв. са на домакинствата и нетърговските организации. На годишна база ръстът на парите на влог като цяло е 4.5%, а на средствата на домакинствата – 4.8 на сто .

Докато броят на депозитите на гражданите намалява с 6 на сто спрямо година по-рано, влоговете на нефинансовите предприятия нарастват с 2.3 на сто спрямо септември миналата година.

От данните се вижда, че най-голям годишен ръст за тримесечието има в броя на депозитите на домакинствата в диапазона между 40 хил. лв. и 200 хил. лв., където средният ръст и на броя влогове и на парите в тях е около 10 на сто. Най-много намалява - с 18.6 на сто, броят на влоговете за 200-500 хил. лв. С близо 11 процента са намалели като численост и депозитите над 1 млн. лв. за физически лица и нетърговски организации спрямо година по-рано, но при нефинансовите институции ръстът е 6.5% на сто, а на парите по тях с 0.5 процента.

Кредитирането продължава да се свива и през третото тримесечие. Общо през периода са отпуснати 2.828 млн. заема за 49.4 млрд. лв. или с 9.8 на сто по-малко от година по-рано, но спрямо края на юни 2015 г. има лек ръст от 0.4 процента.

При нефинансовите предприятия се наблюдава лек ръст - от 1.6 на сто в броя на отпуснатите заеми края на септември спрямо година по-рано. Като обем обаче също има спад - до 31 млрд. лв. или с 14.2 на сто за година.

Споделяне

Още от Бизнес