Нови предупреждения от ЕК заради серни замърсявания и строежи в НАТУРА

Нови предупреждения от ЕК заради серни замърсявания и строежи в НАТУРА

Европейската комисия отправи в четвъртък нови предупреждения към България заради това, че не спазва нормите за изхвърляне на серен двуокис във въздуха и заради това, че неправомерно са издадени разрешителни за строежи в зони от европейската мрежа НАТУРА-2000.

За серните замърсявания предупреждението е последно, след като през юни 2009 г. страната ни вече е алармирана за констатиран две години по-рано превишаване на дневната и на часовата пределно допустими стойности за серен двуокис в югозападната и в югоизточната част на страната. Ако до два месеца не отговорим на европейските критики, срещу страната ни ще бъде заведено дело в Съда на европейските общности в Люксембург, предупреждават ни от Брюксел.

В другото писмо ЕС обръща внимание на това, че Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Варна е издала разрешителни за строежи в НАТУРА-зони, без да е направена оценка за въздействие на проектите върху околната среда.

РИОСВ-Варна е одобрила 327 от общо 342 строителни плана в периода януари 2007 г.- октомври 2009 г., без да поиска оценка за влиянието им върху околната среда. В нарушение на европейските правила са одобрени устройствени планове и замени на земеделска земя и последващата промяна на предназначението ѝ за изграждането на жилища и хотели.

Тези строежи са в територии, защитени от евродирективите за птиците и за специалните защитени зони.
Строежите са в района на Камчийската планина, езерото Белослав, Шабла, Дуранкулак, Батова, Галата и Белите скали. В повечето случаи, варненският инспекторат е посочил, че строителната дейност не се нуждае от специална оценка за въздействие на проектите върху околната среда, посочва в становището си Еврокомисията.
Брюксел вече изпрати второ предупредително писмо за тези нарушения през ноември миналата година, но със сегашното решение се разширява обхватът на наказателната процедура, като прибавя към нея още няколко текста в европейските директиви, нарушени от България.

И по този казус страната ни има два месеца за отговор.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?