Обявен е онлайн търгът за лекарства за 1.2 млрд. лв.

Поръчката трябва да набави медикаменти за близо 150 здравни заведения до 2019 г.

Обявен е онлайн търгът за лекарства за 1.2 млрд. лв.

Министерството на здравеопазването обяви първия електронен търг за лекарства, който цели чрез централизирана и прозрачна поръчка да набави голямо количество медикаменти за държавните и общински болници на възможно най-ниски цени. Прогнозната стойност на поръчката е 1.2 млрд. лева и е за близо 900 лекарствени позиции по прогнозни заявки на близо 150 болници. Така здравните заведения трябва да са осигурени с медикаменти до края на 2018 г.

Процедурата следва Закона за обществените поръчки, но се провежда на специално създадената за целта електронна платформа, където дистрибуторите трябва да качат офертите си и чрез прозрачно “наддаване“ могат да променят цените си. В края на процедурата здравното министерство ще сключи договори с двамата дистрибутори дали най-ниска цена за дадена позиция. След това всяка болница ще си купува нужните лекарства от тези дистрибутори на договорените цени, а при постигане на допълнителните отстъпки и на по-ниски.

За да не се стигне до недостиг на лекарства е заложен и 30% буфер в дадените от болниците прогнозни количества.

Срокът за получаване на оферти от дистрибуторите е до 11 януари 2017 г., а отварянето на офертите ще стане ден по-късно.

Според предварителните анализи централизираната електронна поръчка трябва да намали разходите на болниците за лекарства с около 20%.

Сега, по данни на здравното министерство, болници със сравнително еднакви обеми на работа купуват едни и същи лекарства с разлики в цените между 200% и 300%.

До 2011 г. лекарствените търгове за някои медикаменти като например онколекарствата се осъществяваха от здравното министерство, а след това бяха прехвърлени на болниците и те започнаха да си ги набавят всяка поотделно, а здравната каса да ги плаща. Това доведе до покупката на някои онколекарства на двойни, тройни и дори петорни цени.

В световната практика има различни подходи за покупката на лекарства. Строго централизирано е снабдяването с лекарства в Гърция, Дания, Великобритания, Кипър, Малта и за тях отговаря ресорното ведомство. В други страни, като Австрия и Финландия, обикновено няколко лечебни заведения осъществяват общо възлагане на лекарства. Автономни при възлагането на лекарствата са болниците в Унгария, Словения, Финландия.

Най-големи успехи при централизираното договаряне са постигнати в Дания и Великобритания. В Дания всички лекарства за болничните заведения се закупуват централизирано от публичната организация AMGROS, създадена през 2007г. от регионалните власти с цел реализиране на икономии. Статистиката показва, че чрез централизираното възлагане се спестяват около 1.6 милиарда датски крони годишно.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес