Обявен е онлайн търгът за лекарства за 1.2 млрд. лв.

Поръчката трябва да набави медикаменти за близо 150 здравни заведения до 2019 г.

Обявен е онлайн търгът за лекарства за 1.2 млрд. лв.

Министерството на здравеопазването обяви първия електронен търг за лекарства, който цели чрез централизирана и прозрачна поръчка да набави голямо количество медикаменти за държавните и общински болници на възможно най-ниски цени. Прогнозната стойност на поръчката е 1.2 млрд. лева и е за близо 900 лекарствени позиции по прогнозни заявки на близо 150 болници. Така здравните заведения трябва да са осигурени с медикаменти до края на 2018 г.

Процедурата следва Закона за обществените поръчки, но се провежда на специално създадената за целта електронна платформа, където дистрибуторите трябва да качат офертите си и чрез прозрачно “наддаване“ могат да променят цените си. В края на процедурата здравното министерство ще сключи договори с двамата дистрибутори дали най-ниска цена за дадена позиция. След това всяка болница ще си купува нужните лекарства от тези дистрибутори на договорените цени, а при постигане на допълнителните отстъпки и на по-ниски.

За да не се стигне до недостиг на лекарства е заложен и 30% буфер в дадените от болниците прогнозни количества.

Срокът за получаване на оферти от дистрибуторите е до 11 януари 2017 г., а отварянето на офертите ще стане ден по-късно.

Според предварителните анализи централизираната електронна поръчка трябва да намали разходите на болниците за лекарства с около 20%.

Сега, по данни на здравното министерство, болници със сравнително еднакви обеми на работа купуват едни и същи лекарства с разлики в цените между 200% и 300%.

До 2011 г. лекарствените търгове за някои медикаменти като например онколекарствата се осъществяваха от здравното министерство, а след това бяха прехвърлени на болниците и те започнаха да си ги набавят всяка поотделно, а здравната каса да ги плаща. Това доведе до покупката на някои онколекарства на двойни, тройни и дори петорни цени.

В световната практика има различни подходи за покупката на лекарства. Строго централизирано е снабдяването с лекарства в Гърция, Дания, Великобритания, Кипър, Малта и за тях отговаря ресорното ведомство. В други страни, като Австрия и Финландия, обикновено няколко лечебни заведения осъществяват общо възлагане на лекарства. Автономни при възлагането на лекарствата са болниците в Унгария, Словения, Финландия.

Най-големи успехи при централизираното договаряне са постигнати в Дания и Великобритания. В Дания всички лекарства за болничните заведения се закупуват централизирано от публичната организация AMGROS, създадена през 2007г. от регионалните власти с цел реализиране на икономии. Статистиката показва, че чрез централизираното възлагане се спестяват около 1.6 милиарда датски крони годишно.

Споделяне
Още по темата
Още от Бизнес

Вярвате ли на приказката на Божков за Али Баба и подкупите към управляващите?