Оферти за ток от цяла Европа излизат на българската борса от 11 май

Ще намалеят ли съмненията за машинации? Вижте отговорите на шефа на БНЕБ

Оферти за ток от цяла Европа излизат на българската борса от 11 май

Мине, не мине време, и големи енергийни консуматори и работодатели започват да се оплакват от манипулации на борсата за търговия с ток. Твърдят, че има договорени предварително сделки в ущърб на държавни дружества, но и на самия пазар, тъй като се изкривяват цените на електроенергията; че умишлено се задържат количества енергия, за да се вдигнат цените и прочие. Още миналата година Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) каза, че са внесени над 30 сигнала за предполагаеми машинации. Как вървят разследванията, обаче, регулаторът не е съобщавал.

От "Българската независима енергийна борса" (БНЕБ) се надяват, че с предстоящото на 11 май обединение на българския електроенергиен пазар с гръцкия съмненията ще намалят и доверието на потребителите ще се повиши. Причината е, че българските играчи на пазара ще виждат оферти "купува" и "продава" с доставка на енергията за следващия ден от цяла Европа.

"Това е буквално "горещата" новина от днес", съобщи изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов пред Mediapool. Той припомни, че предстои още един голям етап за пълното свързване на страната ни с европейския пазар чрез границата с Румъния, което ще е факт до края на годината.

По думите му пазарните обединения, най-вече на сегмент "Ден напред", са от изключително значение, не само заради създаването на Европейски единен енергиен пазар, а и защото гарантират намаляване на пазарната концентрация, от каквато страдат европейските пазари на електроенергия, включително българският.

Принудителни оферти

"Характерно е - от една страна, участието на големи производители, от друга страна – ниска еластичност на търсенето. Това обикновено води както до прекалена концентрация на предлагането, така и до принуда крайните консуматори да приемат офертата на продавачите", обяснява Константинов проблемите на европейските пазари на ток. Затова, по думите му, внимателно се следи дали борсовите играчи проявяват признаци на господстващо положение.

Той обяснява, че от първата тръжна сесия, проведена от БНЕБ на пазарен сегмент "Ден напред" през януари 2016 г., автоматично се подава информация, съгласно еврорегламента REMIT, до ACER (Агенцията на европейските енергийни регулатори) за всички оферти и за всички сключени сделки на трите сегмента на търговия - "Ден напред", "Двустранни договори" и "В рамките на деня".

Първият доклад за конкретна съмнителна сделка е подаден година по-късно, а до днес в КЕВР от борсата са внесли над тридесет писма с различни видове съмнения за евентуални пазарни манипулации. Според шефа на БНЕБ, ако в последните две години има формално повишение на сигналите за предполагаеми машинации, то е по-скоро заради повечето борсови играчи (всички електроцентрали с мощност над 1 МВ бяха задължени за продават тока си на борсата), отколкото на по-голяма злонамереност.

Кръстосано манипулиране

На въпрос какво поведение на участниците на борсата се приема за съмнително Константинов посочва, че "важни индикации са данни, които пораждат съмнение за т.нар. физическо задържане, т.е. изкуствено ограничаване на предлагането на електрическа енергия, което често се комбинира с опити за кръстосано манипулиране на различни пазарни сегменти". Затова поведението на борсовите играчи се анализира, обхващайки цялостната им дейност на пазара, допълва той.

Според него пазарният сегмент "Ден напред" е най-"изчистен" откъм ограничаване възможностите за пазарни злоупотреби. "Определяйки клиринговите цени и количества "по учебник за борсова търговия" съгласно кривите на търсене и предлагане за всеки час на доставка, до голяма степен се елиминира възможността за опити за манипулации, свързани с времевите периоди. В същото време, дори и да приемем, че съществуват някакъв вид други манипулативни практики, те оказват незначително влияние на цялата дневна тръжна сесия", коментира Константинов.

Той обяснява, че подобна е ситуацията и при сегмента "В рамките на деня", чиято ликвидност е малка част от пазара на ток. Въпреки това и тук, и при "Двустранните договори" "зорко се следи за индикации, пораждащи съмнение за сключване на сделки след евентуална предварителна договорка, както и за съмнения за търговия с вътрешна информация, изпиращи сделки и злоумишлен натиск", допълва шефът на борсата.

Без достъп на никого до офертите

Той казва, че по време на търговете на сегмент "Двустранни договори", никой, дори от екипа на БНЕБ, няма достъп до подаваните в реално време оферти, за да се гарантира ненамесата в хода на търга и да се елиминират всякакви съмнения в тръжните резултати.

Константинов обаче отказа да каже какво сочат анализите за влиянието на съмненията за машинации върху цените на тока. Оценките за въздействието на определени събития върху пазарните цени са изпратени в КЕВР и може да навредят на евентуалните разследвания, обясни той. По думите му регулаторът не е длъжен да информира борсата за хода на проверката на подадените от нея сигнали.

Относно временното спиране на непрекъснатата търговия в сегмента "Двустранни договори" Константинов отбеляза, че то е било подкрепено от почти всички търговски участници, за да се стабилизира пазарът. "Разбира се, не са изключени съмнения за нелоялни търговски практики, ако открием манипулативно поведение, ще действаме съгласно задълженията ни, както и до сега", коментира той.

"Основни функции на борсата са, от една страна да гарантира анонимността на търговията (ето защо ние никога не разкриваме публично параметрите на офертите и страните по сделките, с изключение на сегментите, където това се предполага предвид самото им структуриране към момента), а от друга – да гарантира прозрачността на пазара", допълва шефът на БНЕБ.

Анонимност и прозрачност

"Искрено се надявам да не смесваме двете понятия – анонимност и прозрачност", казва той и припомня, че на сайта на борсата след всяка сключена сделка се генерира информация за търгуваната мощност, периода на доставка, цена и други специфични условия.

"По този начин всички могат да се информират за състоянието на пазара. Изпълнявайки това задължение, можем да кажем, че на нашия пазар се поддържа високо ниво на прозрачност, без да разкрива неправомерно търговско-чувствителна информация. Помните, че преди съществуването на БНЕБ се сключваха множество сделки за огромни количества енергия, за които никой никога не разбираше", коментира още Константинов.

"Сега обаче работи борса, която информира обществото за всички сделки, а от там нататък, при необходимост от последващи мерки, "предаваме щафетата" на КЕВР, мениджмънта на търговските участници или други специализирани органи", допълни той.

Според него предстоящото на 11 май обединение на българския пазар на ток с гръцкия би трябвало да намали каквито и да било опити за манипулативни сделки.

Пазарната свързаност - най-доброто

"Пазарните свързаности най-вече представляват автоматична възможност за търговските участници да "виждат" оферти "купува" и "продава", практически, от цяла Европа (разбира се, доколкото има налични свободни трансгранични права за пренос или т.нар. капацитети)", обяснява той.

И дава пример: "Това добре се вижда, наблюдавайки работещото обединение с колегите от Румъния на сегмент "В рамките на деня", където участници на БНЕБ сключват сделки с партньори от Румъния до Португалия, Германия, Белгия и скандинавските страни. Именно тази автоматичност повишава конкуренцията между продавачите и купувачите. Ето защо вярваме, че важните обединения на пазарен сегмент "Ден напред" ще се случат, както е планувано и потвърдено от нашите партньори и ЕС, а именно с Гърция през април-май тази година, и с Румъния през август-септември 2021 г."

Константинов обяснява още, че предстои подписване на тристранно сътрудничество между борсата, КЕВР и Комисията за защита на конкуренцията за координацията по наблюдение на пазара, обмен на информация и разследване.

Според него пълното обединяване на пазарите в Европа в един е най-сигурните начини за постигане на пазар с достатъчно предлагане на електроенергия, с цени без големи скокове и спадове и с възможно най-малко предпоставки за манипулации.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?