Още три посредника наказани за надписване на акциите на "Трейс груп холд"

Комисията за финансов надзор (КФН) наказа с актове още три големи инвестиционни посредници заради нерегламентирани действия при записването на акции от първичното публично предлагане (IPO) на компанията "Трейс холд груп". това съобщиха в понеделник от регулаторния орган.

Заради същото КФН наказа неотдавна други четири водещи посредника, а случаят "Трейс холд" бе широко дискутиран като явен опит за манипулиране на борсовия пазар.

Подадените през октомври заявки за "Трейс Груп Холд" бяха на обща стойност около 32 млрд. лева или за около 290 млн. броя акции. Презаписването беше 1480 пъти, тъй като "Трейс Груп Холд" предложи на пазара 200 000 нови акции с номинал от 1 лв. и емисионна стойност от 110.50 лв.

В понеделник КФН наложи на "Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД пет акта за установяване на административно нарушение. С приемането на заявки от четири свои клиенти за акции на "Трейс" за 22,1 млн. лв. всяка и липсата на какъвто и да било анализ на риска по отношение на тези клиенти, посредникът е застрашил стабилността на пазара на ценни книжа, смятат в надзорния орган.

"Сомони Файненшъл Брокеридж" е подал заявки за осем клиента на обща стойност над 84 млн. лв., а общият финансов недостиг по тях е 83.26 млн. лв., т.е. наличните пари и ценни книжа са били на стойност едва 769 479.18 лв. или 0.92 на сто от общата стойност на заявките.

Въпреки че недостигът е бил известен на посредника, той е приел заявките, без да извърши анализ на служебно известните му обстоятелства за стойност на портфейлите от пари и ценни книжа на клиентите.

На "Бенчмарк Финанс" АД са съставени 16 акта за установяване на административно нарушение. "Бенчмарк" е приело от седем лица - служители на посредника, заявки за записване на акции от увеличението на капитала на "Трейс" на стойност 22,1 млн. лева и от един служител на посредника заявка за 19.9 млн. лв. Тези заявки са явно неотговарящи на реалните финансови възможности на служителите, установени от представените в хода на проверката трудови договори. С тези действия "Бенчмарк Финанс" значително е намалилo шансовете на останалите си клиенти, подали поръчки според реалните си финансови възможности.

С подаването на поръчки от името на 15 доверители на "Бенчмарк Финанс" за над 210 млн. лв. в особено сериозна степен е застрашена стабилността на пазара на ценни книжа, тъй като общият недостиг по тези заявки е над 206 млн. лв.

Въпреки че недостигът е бил известен на инвестиционния консултант, той е подал поръчките на клиенти, без да извърши анализ на служебно известните му обстоятелства за стойност на портфейлите от пари и ценни книжа.

На ОББ са съставени и връчени 16 акта за установяване на административно нарушение. ООБ е приело от 8 свои служители заявки за "Трейс" на стойност 22,1 млн. лв., която сума е явно неотговаряща на реалните им финансови възможности.

Споделяне

Още от Бизнес