Пада таксата за навигация на прелитащите над България самолети

С 7 евроцента се намалява таксата за аеронавигационно обслужване на прелитащите въздухоплавателни средства през въздушното пространство на България. Новата цена е 36.49 евро за самолет или хеликоптер през 2013 г. Това ще стане с промени в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в България, които ще бъдат одобрени от правителството в сряда.

Ще се утвърди и нов лихвен процент за закъснели плащания в размер на 10.89%. Досегашният беше 11.58%. Промените влизат в сила от 1 януари 2013 г.

Предложената таксова единица е определена след двустранни и многостранни консултации с авиационните превозвачи и е съгласувана и одобрена от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол). Таксите за аеронавигационно обслужване се определят в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване, Евроконтрол и Европейската комисия. Те покриват разходите за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията.

В разходната база “прелитане” за втора поредна година са включени разходите на националния надзорен орган съгласно чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване. Тук е включен и компонент, отразяващ разходите на Бюрото за събиране на таксите за аеронавигационно обслужване към Евроконтрол в размер на 0.15 евро.

Споделяне

Още от Бизнес