Правителството разреши на Дянков да подготви емитиране на нов външен дълг

Емисията може да е до 2 млрд. лв., реално може да се осъществи за няколко седмици

Правителството разреши на Дянков да подготви емитиране на нов външен дълг

Както се очакваше, правителството разреши на финансовия министър Симеон Дянков да извърши подготовката за емитиране на държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в евро, на международните капиталови пазари, съобщиха в сряда от правителствената пресслужба.

Законовото разрешение за емитиране на дълг е заложено в Закона за държавния бюджет за 2012 г. В преходните и заключителните разпоредби е записано, че държавата може да емитира облигации на международните пазари до 2 млрд. лв. или около 950 млн. евро. Както е по закон, емисията трябва да бъде одобрена от Народното събрание.

Ако бъде извършена емисията, външният дълг на България ще се вдигне до 19% от БВП и ще остане един от най-ниските в ЕС.

"През последните години емисиите на ДЦК на вътрешния пазар се използват като приоритетен източник за финансиране на бюджета, осигурявайки около 80% от брутното дългово финансиране. Алтернатива на вътрешното финансиране е излизането на България на международните капиталови пазари", се казва в мотивите към искането за одобряването на емисията.

Сред другите мотиви точно сега да се извърши емитиране на дълг се посочва, че "пазарите на суверенни облигации са силно чувствителни към икономическите и политическите събития и възможностите за благоприятно финансиране са времево ограничени".

"Към момента се наблюдава успокоение на международните капиталови пазари, което създава подходяща инвестиционна среда за външно финансиране на държавата. Освен осигуряване на диверсификация на дълговите източници за финансиране, емитирането на държавни облигации, деноминирани в евро, ще представи България сред международната инвестиционна общност", се казва още в мотивите.

"Ако се изберат външните пазари за финансиране на падежа по еврооблигациите, това ще гарантира, че фискалният резерв ще остане над 4.5 млрд. лв. в края на тази година, а през 2013 г. ще се задържи между 4 и 4.4 млрд. лв.", посочват от финансовото министерство.

След заседанието на правителството министър Дянков повтори,  че новите облигации ще са на стойност до 950 млн. евро и ще са в евро. Книжата ще са с 5 или 7-годишен срок.

До следващата седмица ще бъдат изпратени уведомителни писма до банките, които работят с еврооблигации в последните години. Те са около 20 в света, каза министърът. Банките ще имат двуседмичен срок да изпратят офертите си към правителството и процедурата по издаването на дълговите книжа ще бъде в рамките на 2 месеца.

По думите на Дянков заради конкуренцията между финансовите институции ще бъдат постигнати по-благоприятни условия за държавата (т. е. тя ще плати по-ниска лихва) от онези, които са свързани с еврооблигациите, чиито падеж е през януари 2013 г.  Те са с лихва 7.5 %. Лихвата на облигациите, които България трябва да плати през 2015 г., пък е 8.25 %., припомни финансовият министър.

Истината е, че в началото на следващата година България има голямо плащане по падежа на еврооблигации. То е за 1.83 млрд. лв. по последните думи на министър Дянков и не може да бъде покрито изцяло с вътрешен ресурс, което се доказа от сондажите на финансовия министър в тази посока. Дянков разчиташе да осигури средствата за погасяването поравно от приходи от приватизацията, от фискалния резерв (Сребърния фонд) и от еврооблигации, но бе посрещнат хладно от експерти и политици заради опасността, ако бъдат взети пари от фискалния резерв да се получи опасно финансово оголване на страната при очакваното по-слабо от планираното развитие на икономиката.

Според думите на зам.-министъра на финансите Боряна Пенчева от края на миналата седмица предварителната процедура по подготовката на емисията е напреднала и технически тя може да се осъществи в рамките на десетина седмици. Както Дянков, така и Пенчева смятат, че сега е подходящият момент за излизане на България на международните финансови пазари, което страната ни не е правила от десет години.

Самият Дянков преди време обяви, че от външните пазари можем да осигурим ресурс от 300 млн. евро, но по това време той не беше се отказал от идеята останалите средства да бъдат взети от вътрешни ресурси.

Според финансови експерти България има смисъл да излиза на външните пазари, ако иска да вземе поне 500 млн. евро. Те са на мнение, че появата на пазарите на страната ни ще има успех и тя изгодно може да емитира облигации дори в по-малък размер от 200-300 млн. евро.

Преди няколко дни обширен анализ на "Ройтерс" обрисува в неособено добра светлина икономическата и политическата ситуация в България в контекста на подготвяното излизане на страната на финансовите пазари. Според експерти подобен тип публикации са нещо обичайно при подготвянето на емисии на дългови книжа.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес