Претенциите на "Брикел" за нови квоти бяха отхвърлени

Претенциите на ТЕЦ "Брикел" за допълнително отпускане на квоти за обезпечаване на работата на инсталацията бяха отхвърлени в понеделник, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Искането е разгледано от Междуведомствената работна група за разпределение на квоти от резерв "Нови участници” в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове.

Експертите решиха, че не съществуват основания ТЕЦ "Брикел" да получи допълнителни квоти, тъй като инсталацията не отговаря на изискванията за "нов участник" в Европейската схема за търговия с емисии.

Отпускане на квоти от резерв "Нови участници" е единственият механизъм за допълнително предоставяне на квоти след одобрението на Националния план за разпределение на квоти за периода 2008 – 2012 г. от Европейската комисия. Корекции във вече одобреното разпределение не могат да бъдат правени, а искането на "Брикел" не може да бъде отнесено към категорията "Нови участници".

През 2008 г. на ТЕЦ "Брикел" е разрешено да работи в следващите 20 хил. часа, които изтекоха в средата на тази година. В резултат на това, че ТЕЦ "Брикел" продължава да работи след изчерпване на разрешените 20 хил. часа, се очаква централата да има недостиг от квоти за 2010 г.

Част от този недостиг ще бъде компенсиран чрез квотите на инсталацията, които тя ще получи за 2011 г., полагащи ѝ се при отчетеното ограничение на работните часове, но те няма да са достатъчни. Разликата следва да бъде закупена със средства, осигурени от собственика на централата – Христо Ковачки. В случай на неизпълнение на това задължение на оператора се налагат имуществени санкции в размер на 200 лв./тон въглероден диоксид.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?