Промени в крачка при търга за магистралата до Калотина

Кабинетът се ангажира със 158 млн. лв., МБВР ще консултира за обществените поръчки

Промени в крачка при търга за магистралата до Калотина

Агенция "Пътна инфраструктура" е променила условия по обществената поръчка за изграждането на два участъка от магистралата София – Калотина, става ясно от регистъра на обществените поръчки.

Междувременно правителството пое ангажимент за отпускането на 158 млн. лв. за магистралната отсечка. Тя е част от направлението Лондон – Будапеща – Белград – София – Пловдив – Истанбул – Калкута, което е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток, е посочено в правителственото съобщение. От цялото направление единствено участъкът между София и Ниш не е с магистрални габарити, според пътни експерти.

Променените условя по търга

Две отделни обществени поръчка за изграждането на магистралата София – Калотина бяха обявени в началото на септември.

Едната е за разширяването на 15 километра път от Калотина до Драгоман с прогнозна стойност 141.6 млн. лв. Този участък се финансира със средства от новия механизъм "Свързана Европа“ (47.3 млн. лв.) и от държавния бюджет.

Другата е за разширяването на близо 17 километра от Драгоман до Сливница с прогнозна стойност от 117 млн. лв. Този участък ще се строи със средства от държавния бюджет.

В сряда правителството пое ангажимент за осигуряванена  средствата от държавния бюджет до 158.2 млн. лв. за модернизацията на пътя Калотина – София.

В края на септември пътната агенция е направила промени по документацията по двете обществени поръчки. Те са свързани с носимоспособността на трасето, критериите за възлагане, техническите и професионалните възможности на кандидатите. Заради направените промени срокът за подаването на офертите е удължен по едната поръчка до 30 ноември, а по другата до 4 декември.

Корекциите в тръжните условия са сходни с тези за търга за тунел "Железница", който беше прекратен. Това стана след като Агенцията за обществените поръчки (АОП) излезе с решение, че корекциите опорочават процедурата. Не е ясно дали АОП в този случай е направила мониторинг на променените тръжни изисквания и как се е произнесла.

МБВР ще консултира Агенцията по обществените поръчки

Междувременно правителството одобри проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), съобщи правителствената информационна служба.

Консултантските услуги са насочени към преглед и оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в България, включително оценка на ефективността на мерките, предприети в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в периода 2014-2020 г.

Помощта от банката се предоставя в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на еврофондовете за периода 2014-2020 г.

Предвидените дейности са обособени в три компонента, като в рамките на първия от тях ще бъде извършен анализ на капацитета на АОП за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените задачи. Ще бъде разгледан оперативният модел на АОП – функционална организация, бизнес процеси, системи и ресурсна обезпеченост.

Особено внимание ще бъде отделено на функцията на агенцията, свързана с извършване на различни видове предварителен контрол, с акцент върху специално въведения през 2016 г. контрол чрез случаен избор.

С цел установяване на ефективността на системата за възлагане на обществени поръчки, вторият компонент включва количествен и качествен анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори.

Функциите на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, както и на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция също ще бъдат обхванати като част от прегледа на системите за обжалване и контрол. Ще бъдат изследвани и обменът на информация, координацията и съгласуваността на действията на органите за предварителен и за последващ контрол.

С оглед специфичния последващ контрол, осъществяван по отношение на обществените поръчки с финансиране от ЕСИФ, в обхвата на оценката ще бъде включена също така ролята на управляващи, сертифициращи и одитиращи органи в контекста на финансовите корекции, произтичащи от несъответствия при обществените поръчки.

Въз основа на направените констатации експертите на МБВР ще изготвят три доклада с краткосрочни и дългосрочни препоръки за подобрение, а също така план за изпълнение.

Финансирането на дейностите ще бъде осигурено по проект, изпълняван по оперативна програма "Добро управление”.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес