Работници от фабриката в Подолск пишат писмо за помощ до "Булгартабак холдинг"

В съобщение до медиите "Булгартабак холдинг" информира, че 17 български работници и специалисти на работа в "СК - Булгартабак"- Подолск са се обърнали с молба за помощ. Причината била, че от 3 месеца не са получавали заплати, въпреки поетите ангажименти от страна на ръководсвото в Подолск.

В писмото работниците молят или да бъде уреден въпросът с лицензионния договор на дружеството, или, ако това се окаже трудно или невъзможно поради позицията на ръководството на "СК Булгартабак", "Булгартабак - Холдинг" да ги отзове в България.

Лицензът на дружеството за производство на български марки цигари бе отнет след като от ръководството на холдинга заявиха, че подписа на бившия изпълнителен директор Бойко Кишков е подправен и че копие от договора не съществува в деловодството в "Булгартабак холдинг". По този случай бе сезирана и прокуратурата.

Според информацията от холдинга работниците предпочитат да бъдат отзовани, защото не вярват, че ръководството на смесеното дружество ще може да се справи с управлението на фабриката, макар че предприятието е малко и в него на са ангажирани много хора.

"Булгартабак - Холдинг" и дъщерното дружество в Стара Загора са били признати за най-големите кредитори на дружеството в Белгород. През месец май ще се проведе общо събрание на кредиторите, след което фабриката ще заработи отново и се очаква да произвежда по 100 тона цигари месечно.

"Булгартабак - Холдинг" е успял да си възвърне правата върху оборудването на обявената от две години в несъстоятелност фабрика в Твер и ще се разпореди с него или като прехвърли цигарените машини в други смесени предприятия, или като ги използва за основа за създаване на ново дружество.

Производството във фабриката в Сочи е възстановено, като капацитетът ѝ е 600 тона месечно, като реалните нужди на дистрибуционната мрежа са 500 тона.

От холдинга съобщават, че вече е готов и международен одиторски доклад за резултатите на дружеството през 2000 година. Досега е имало изготвен доклад само по българските стандарти.

От холдинга съобщеват, че се очаква новите дистрибутори на Булгартабак в Русия да бъдат фирмите "Самос" и "Маркетфорт".

Споделяне

Още от Бизнес