Реформите в образованието, здравеопазването и водите тръгват с европари

Втори програмен период тръгва с отложен старт

Министрите представиха правителствени политики за реформи пред строителния бранщ, сн. БГНЕС

Реформите в три важни сектора – професионалното образование, здравеопазването и извеждането на децата от сиропиталищата, ще бъдат подкрепени със средства от оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) до 2020 г. Това съобщи министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова по време на строителен форум в София.

Със средства от оперативна програма "Околна среда" пък ще бъде подкрепена реформата във водния сектор, която е ключова за пускането на над 2.3 млрд. лв. за водните проекти, каза отново министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

За реформата във ВиК отрасъла – 250 млн. лв.

За изпълнението на реформата във ВиК отрасъла за тази и следващата година ще бъдат похарчени около 250 млн. лв., съобщи министър Павлова.

Средствата са за обособяване на ВиК териториите и асоциациите, както и за изготвяне на прединвестиционните проучвания, на базата на които след това ще става кандидатстването с проекти.

Реализирането на водната реформа, която се бави от десетина години, е задължително условие към страната ни, за да бъдат пуснати европейските пари за сектора.

Съгласно изискването водни проекти могат да се реализират само в 28-те области, които имат един воден оператор и готово прединвестиционно проучване.

Половината от областите вече са готови и изпълниха реформата, каза министър Павлова. Тя допълни, че за 15 области предстои да се определят проектите и нужните инвестиции. Тръжната процедура за изпълнители на прединвестиционните проучвания за тях може да приключи до края на годината, прогнозира Павлова. По думите ѝ чак през 2018 г. ще може да започне изпълнението на самите водни проекти.

Екоминистърът Ивелина Василева посочи, че през октомври ще бъде отправена покана и към Столична община за изготвяне на регионално прединвестиционно проучване.

Отложен старт за водните проекти

Както и през миналия програмен период, така и през настоящия изпълнението на водните проекти ще се случи със закъснение заради бавещата се водна реформа.

Към момента има договорени само четири ранни проекта, за които Европейската комисия е разрешила да тръгнат преди приключването на водната реформа. Това са водните проекти на   Пловдив, Асеновград, Добрич и общият за Плевен и Долна Митрополия.

Отделно екоминистерството ще подбере още пет ранни проекта от 14, чиито изпълнение се очаква да започне през следващата година, каза Ивелина Василева. Тя уточни, че тези пет проекта са за консолидиран регион, управляван от едно ВиК дружество с населени места над 10 хиляди жители.

Средствата по ОПОС до 2020 г. за сектор "води" възлизат над 2.3 млрд. лв.

Реформи в три сектора

Със средства от оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) ще бъдат подкрепени реформите в три важни сфери, каза министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.

Едната е подкрепа за професионалното образование. За целта ще бъдат инвестирани средства за ремонт, оборудване и създаване на специализирани лаборатории, които да осигурят необходимите кадри за бизнеса. В допълнение ще продължат инвестициите и във висшите учебни заведения, посочи Павлова.

За подкрепа на реформата в здравеопазването са предвидени 163 млн. лв. С тях ще бъде извършен ремонт на спешни центрове и стационари и ще бъдат закупени линейки за всички населени места в страната, каза регионалният министър.

Третата важна реформа, която подкрепяме, е деинституционализацията, заяви Павлова. Тя посочи, че ще продължат инвестициите за осигуряване на подходяща инфраструктура за деца с увреждания или без родители.

Като нов момент за периода 2014-2020 г. Павлова определи средствата, които ще се осигурят за осигуряване на подходяща среда и за възрастните хора.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още от Реформирай това!