Решение на ВАС поставя на карта финансиране за 350 млн. лв. за наука

Съдът върна избора на оценители на научните центрове в изходна позиция

Решение на ВАС поставя на карта финансиране за 350 млн. лв. за наука

Изборът на оценители на проектите за научни центрове по оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ е отново в изходна позиция, след като Върховният административен съд (ВАС) постанови, че обществената поръчка за набирането им е прекратена неправомерно от МОН.

Обществената поръчка за избор на фирма-посредник, която да осигури международни оценители на проектите за научни центрове, бе прекратена през февруари от екипа на служебния министър Николай Денков, тъй като явилите се кандидати не бяха предложили компетентни учени според зададените критерии.

За да не бъде губено повече време, с което се застрашава усвояването на 350 млн. лева по програмата, МОН реши да не обявява нова обществена поръчка, а да започне друга допустима процедура за директно набиране на учени-оценители. Новата процедура по директен подбор на оценители беше съгласувана с ЕК и излизаше два пъти по-евтино (900 000 лева) от поръчката за фирма-посредник (близо 2 млн. лева).

Оценката бе разделена на два етапа - административната допустимост на проектите се извършваше от комисия от юристи, сформирана от управляващия орган, а същността на проектите трябваше да се оценява от международните оценители. В новата процедура участваха над 400 международни учени, които МОН трябваше да класира. Междувременно обаче една от фирмите, участвали в обществената поръчка и събрала най-много точки – италианската "Прогетти плант", обжалва в КЗК, а впоследствие и в съда, решението на МОН.

Сега съдът се произнася, че МОН неправомерно е прекратило обществената поръчка и задължава ведомството да я продължи от етап определяне на изпълнител на обществената поръчка съгласно предложението на комисията за провеждане на процедурата.

Съдът приема мотивите на КЗК, че МОН неправилно е прекратило поръчката, приемайки, че всички подадени оферти са неподходящи.

Така МОН трябва да обяви победител в обществената поръчка, като е възможно и това решение да бъде обжалвано пред КЗК от някоя от останалите фирми-участници.

Това води до ново, поредно забавяне в процедурата по оценяване, а оттам и в класирането и изпълнението на самите проекти за научни центрове. По график оценката на проектите трябваше да е между 5 юни и 20 юли, а договорите с победителите в конкурса да бъдат сключени до края на септември.

Заради забавянето страната ни може да загуби пари по оперативната програма, която е минирана от множество проблеми.

До 31 декември 2018 година България трябва да е верифицирала пред ЕК и да е получила обратно финансиране за 30% от програмата и всяко забавяне оттук нататък е рисково за неизпълнение на срока и загуба на пари.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?