Съдебните съвети трябва да са независими от политиците, реши Съдът на ЕС

Заседание на българския Висш съдебен съвет

Съдебният съвет, който назначава съдиите, трябва да бъде независим от законодателната и изпълнителните власти. Това се казва в решения на Съда на ЕС по няколко казуса, поставени от Върховния съд и Върховния административен съд на Полша. Информацията е разпространена от съдийската организация "Европейски магистрати за демокрация и свободи" (МЕДЕЛ).

Въпреки че Съдът на ЕС се произнася по повод полски казуси, неговите решения пряко засягат и България. Осигуряването на реална независимост на българския Висш съдебен съвет (ВСС) отдава е сериозен проблем, чието решение се отлага от близо 30 години.

Българският съдебен съвет е разделен на две колегии – Съдийска и Прокурорска. Съдийската колегия, която назначава и наказва редовите съдии (без двамата шефове на върховните съдилища – б.р.), има общо 14 членове. Шестима от тях се разпределят на квотен принцип от партиите в Народното събрание. Други шестима се избират от съдиите. Останалите двама членове на Съдийската колегия са шефовете на върховните съдилища, но техният избор е продукт на широко договаряне. Те са назначени със санкция на президента, 11-те представители на парламента в Пленума на ВСС и представителите на прокуратурата.

Резултатът е, че в Съдийската колегия членовете, чийто избор е продукт на волята на политическата класа, са в мнозинство 8 на 6 спрямо представителите на съда. Това води до съмненията, че българският ВСС е зависим от изпълнителната и законодателната власт, въпреки че по закон има оперативна самостоятелност.

Съдът на ЕС постановява, че когато решаващият орган в съответната държава не отговаря на изискванията за независимост и безпристрастност, то правото на ЕС дава възможност за отнемне на неговите правомощия.

"Необходимо е да се гарантира, че обективните условия и характеристиката на процедурата за назначаване на съдии са такива, че не позволяват възникване на разумно оправдано съмнение у правните субекти за неподатливостта на съдиите на влияния от външни фактори както и в неутралността им по отношение на противопоставените пред тях интереси при решаване на делата", изрично подчертава Съдът на ЕС, цитиран от МЕДЕЛ.

Магистратската организация коментира, че важността на това решение на Съда на ЕС не бива да се подценява.

"За първи път Съдът на ЕС подчертава ролята на съдебните съвети. Както СЕС набляга в решението си, тези органи имат много важна роля в процедурата по назначаване на съдиите и тя е позитивна, но само при положение че съдебните съвети са в съответствие със стандартите на ЕС за безпристрастност. Това решение е с ключово значение, особено сега когато в някои държави членки и в други, кандидати за присъединяване, изпълнителната власт предприема опити да получи политически контрол върху съдебните съвети", коментира МЕДЕЛ.

Споделяне

Още по темата

Още от България