Спад на стойността на селскостопанската продукция с 5.3 на сто през 2016 г.

Спад на стойността на селскостопанската продукция с 5.3 на сто през 2016 г.

Стойността на произведената селскостопанската продукция през миналата година отбелязва спад от 5.3 на сто спрямо предходната. Основната причина за това се дължи на понижението на цените на повечето селскостопански продукти на пазара. Това става ясно от годишния доклад за развитието на земеделието за 2017 г., който беше одобрен от правителството.

Стойността на брутната продукция от отрасъл "Селско стопанство" за 2016 г. е в размер на 7.32 млрд. лева, което е с 5.3% под нивото от предходната година, е посочено в съобщението.

Най-значително е намалението на произведената животинска продукция – с 12.7 на сто, докато при растениевъдството понижението на цените е с 2.1% на годишна база.

Брутната добавена стойност създадена в отрасъл "Селско, горско и рибно стопанство" възлиза на 3.8 млрд. лева по текущи цени и бележи ръст от 5.3% спрямо предходната година, се казва в съобщение на Министерския съвет.

Според предварителни данни, през първото тримесечие на тази година брутната добавена стойност, формирана от аграрния сектор, се запазва в реално изражение на нивото спрямо същия период на миналата година, а през второто тримесечие на 2017 г. има ръст от 0.9 на сто.

През миналата година се отчита увеличение както на износа с 8.2%, така и на вноса на селскостопански стоки с 4.9% спрямо 2015 г. В резултат от изпреварващия темп на нарастване на износа, традиционно положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната бележи ръст от 17.1% в сравнение с 2015 г., достигайки близо 1.2 млрд. евро.

По предварителни данни през първото полугодие на 2017 г. салдото в търговията с аграрни стоки възлиза на 60.4 млн. евро.

Зърното и маслодайните семена остават водещи групи продукти в структурата на селскостопанския износ както през 2016 г., така и през първите шест месеца на 2017 г. Освен тях се изнася още растителни мазнини, хлебни и тестени сладкарски изделия, тютюн и тютюневи изделия, птиче месо и други.

Фермерите са получили над 1.68 млрд. лева помощ за Кампания 2016 по схемите за директни плащания и преходна национална помощ към края на юни 2017 г.

През миналата година са изплатени и близо 365 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

В подкрепа на земеделските производители са предоставени 213.5 млн. лева под формата на държавни помощи през миналата година. Изплатени са 106.6 млн. лева по схеми за държавни помощи от фонд "Земеделие", 36 млн. лева – приспаднати от преотстъпване на корпоративен данък с цел инвестиции в земеделските стопанства и 70.9 млн. лева – по схема за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?