Средната заплата в министерствата гони 1200 лева – 13% съкращения са дали 13% ръст

Същевременно все повече чиновници се назначават без конкурси

Средната заплата в министерствата гони 1200 лева – 13% съкращения са дали 13% ръст

Все повече служители се назначават в държавната администрация без конкурс, като правителството смята да ограничи тези възможности със законови промени. Това стана ясно, след като Министерският съвет прие в сряда доклад за подобряване на управлението на човешките ресурси в държавната администрация.

 

Съветът за административна реформа ще трябва да мисли как да бъдат преработени текстовете в Закона за държавния служител.

 

Според доклада средната заплата в държавната администрация вече е достигнала 865 лева, като за сравнение през юли е била 763.89 лева.

 

Към 1 септември 2012 г. средната заплата в администрацията на Министерския съвет и на министерствата е 1181.72 лева, което представлява увеличение с 13.16% спрямо 1 юли същата година.

 

Увеличението на заплатите в държавните агенции е 9.27%, като средният размер на заплатата достига 697.91 лв. С 16% нараства заплатата на служителите в изпълнителните агенции.

 

Според Съвета за административна реформа след 1 август 2009 година 30 структури са закрити или преобразувани с цел постигане на по-голяма ефективност и ефикасност.

 

Числеността на централната администрация е намалена с 9 954 бройки или с 13.84% спрямо юли 2009 г.

 

Благодарение на оптимизацията и въвеждането на новия модел на заплащане средната месечна работна заплата на служителите в централната администрация нараства с 13.24%, което е пропорционално на намалението на числеността.

 

Увеличението е постигнато, без да са необходими допълнителни бюджетни средства.

 

Новият модел на заплащане предвижда допълнителни възнаграждения само за постигнати резултати. Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати на отделен служител за една година не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати, а общият размер на разходите за допълнителни възнаграждения не може да надхвърля 30 % от предвидените за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес