Здравни експерти предлагат пълна забрана на спонсорството от тютюневи компании

Здравни експерти предлагат пълна забрана на спонсорството от тютюневи компании

Националната регулация за спонсорството от тютюневи компании у нас е в съответствие с европейската, но здравните експерти считат, че това води до практики, които не съответстват на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ). Анализ на понятието спонсорство от тютюневи компании и примери за такива практики беше темата на работна среща, организирана от "Коалиция за живот без тютюнев дим" с участието на представителни на Световната здравна организация, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и НПО сектора.

Според експерти от неправителствения сектор, с които Mediapool разговаря, е необходимо да се въведе ясна регулация относно спонсорство на събития и относно корпоративна социална отговорност, тъй като това са отделни дейности. Те считат, че ако държавните регулаторни органи преценят, че е необходимо компании от тютюневия, алкохолния или хазартния бранш, да нямат право да спонсорират определени събития (например здравни) и така косвено да рекламират дейността си, би трябвало това да бъде ясно разписано, за да не стават недоразумения.

"В нашето законодателство няма забрани тютюневи компании да правят дарения или да извършват дейности по корпоративна социална отговорност. Програми като "Забавно лято, грижовна есен" са финансирани именно така и не противоречат на забраната за спонсорство и на закона като цяло, защото в тях няма и намек за тютюнев продукт и употребата му, няма и ние не бихме допуснали това", каза Елица Баракова от Фондация BCause.  

На практика в България спонсорството на събития е разрешено, при ограничаване на достъпа на непълнолетни лица. А пълна забрана за спонсорство е валидна само за радио- и телевизионни предавания или събития и дейности, които имат трансгранично въздействие. "По този начин България не следва препоръките и духа на РККТ за ограничаване на спонсорствоко", предупреди д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за живот без тютюнев дим.

Рамкова конвенция за контрол на тютюнапредвижда пълна забрана на спонсорството от страна на тютюневи компании сред ефективните мерки за намаляване разпространението на тютюнопушенето. Като страна по конвенцията, България се е ангажирала да приложи тази мярка в подкрепа на общественото здраве, посочи д-р Скендер Сила, ръководител на офиса на СЗО в България.

"Насоките на РККТ в частта за желана забрана на КСО и дарения не са възприети в огромното мнозинство държави; включително в България не са приети стъпки за местно законодателство в тази посока. Затова в момента няма забрани и програми като "Забавно лято, грижовна есен" се изпълняват, тъй като не представляват по никакъв начин спонсорство – както според местното, така и според националното законодателство, и ние възразяваме програмата да служи като такъв пример", каза Елица Баракова от Фондация BCause.

Понятието за "спонсорство на тютюн" обаче не е ясно дефинирано в националното законодателство, което създава предпоставки за недоразумения. "Малцина знаят какво е спонсорство от тютюневи компании и защо се препоръчва ограничаването му, а още по-малко от тях имат желание или възможност да предприемат нещо", заяви д-р Павел Антонов, управляващ редактор и експерт на фондация "БлуЛинк". 

Участниците в срещата се запознаха с различни примери на необезпокоявано спонсорство от тютюневи компании за събития и за благотворителни дейности, осъществявани от неправителствени организации, въпреки че насоките към чл. 13 от РККТ изрично изключват "социално отговорни" тютюневи бизнес практики с принос към други организации.

Макар че насоките за прилагане на РККТ имат препоръчителен характер, представителите на здравния сектор призовават те да бъдат въведени като законова норма в нашата страна.

"Публичното представяне на такава информация трябва да е забранено, освен за целите на корпоративни отчети или необходимата бизнес администрация, тъй като ефектът отново може да бъде промотиране на тютюневи продукти или употребата им", каза д-р Михаил Околийски от офиса на СЗО в България.

Ресорният зам.-министър Деница Сачева на Министерството на образованието и науката (MOН) заяви: "Политиката ни е на твърда превенция на тютюнопушенето" и допълни, че МОН изразява готовност да си сътрудничи по превенцията на тютюнопушенето, както с отговорните институции, така и с неправителствения сектор. В тази връзка г-жа Сачева обяви, че не приема нито спонсорство, нито реклама на тютюневи изделия.

Участниците в срещата обсъдиха възможни последващи стъпки за промени в законодателството и регламентиране на точните отговорности на Министерството на здравеопазването и останалите институции по контрола на тютюна.

Споделяне

Още по темата

Още от България