Жилищните заеми отчитат забележителен ръст през 2017 г.

Фирменото кредитиране нараства сравнително слабо

Жилищните заеми отчитат забележителен ръст през 2017 г.

Статистиката на Българската народна банка (БНБ) най-сетне засече чувствително раздвижване на кредитния пазар след години години на замръзване около нулата.

Жилищните заеми са се увеличили най-сериозно – със значимите 7.4% през миналата година, става ясно от данните. В абсолютна сума нарастването на отпуснатите ипотечни кредити е близо 650 млн. лв. За сравнение, през 2016 г. ипотечната ниша регистрира минимално покачване от 1.4 на сто. Така общият обем на ипотечните кредити към 31 декември 2017 г. вече е 9.4 млрд. лв.

Представители на имотни агенции коментират, че интересът към тези продукти е повишен основно заради понижаването на лихвите, които вече се движат около 4% годишно, а също и заради нарастващите доходи на населението. Поради това все повече имоти, а също и все по-голям процент от финансирането им се плащат с банкови заеми вместо със собствени средства. В същото време банкери твърдят, че лихвата далеч не е основният фактор при търсенето на кредити, а по-скоро цялостната икономическа ситуация.

Потребителските заеми също бележат повишение – с 5.8% или 423 млн. лв. Общият им обем достига 7.7 млрд. лв. към декември 2017 г. Преди година потребителското кредитиране се движеше около нулата с ръст от едва 0.6 на сто.

Общо заемите за домакинствата през 2017 г. бележат годишен ръст от 6% или 1.1 млрд. лв.

Ситуацията около фирменото кредитиране е малко по-слаба. Ръстът на бизнес кредитите е 1.7% при 0.3% през 2016 г. Този вид заеми са се увеличили с около 500 млн. лв. за година и към декември 2017 г. достигат обем от над 31 млрд. лв.

Общо кредитирането на неправителствения сектор бележи ръст от 4.8% до 52.9 млрд. лв. при 1.5% през 2016 г.

Отчита се и намаление на лошите кредити. Необслужваните потребителски заеми например спадат с 13% в края на 2017 г. спрямо година по-рано. Намалението е от 916 млн. лв. на 803 млн. лв., което е едно от най-ниските нива от началото на финансовата криза насам.

Лошите ипотечни заеми на домакинствата също спадат значително – от от 1.5 млрд. лв. през декември 2016 г. на 1.2 млрд. лв. година по-късно.

Въпреки това общото ниво на необслужваните заеми у нас остава сравнително високо според доклад на Европейската комисия. В него се посочва, че делът на тези заеми у нас е 12.1% при средно за ЕС 4.6%.

Спестяванията продължават възходящия си темп и през 2017 г., става ясно още от данните на централната банка. Депозитите на фирмите обаче скачат чувствително – с 13.8% за година до 22 млрд. лв. Това е двойно по-голямо увеличение в сравнение с 2016 г., когато ръстът е бил с 6.3%.

Влоговете на домакинствата през 2017 г. нарастват с 5.4% до 47.8 млрд. лв. За една година населението е заделило в банките допълнителни 2.5 млрд. лв. Ръстът на спестяванията е малко по-слаб в сравнение с 2016 г., когато е бил 6.6%.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?