3700 медици с бонуси за работа на "първа линия", сред пропуснатите има недоволство

Допълнителните пари се дават за работа с доказано болни, но по субективни критерии

3700 медици с бонуси за работа на "първа линия", сред пропуснатите има недоволство

През април общо 3700 души от здравната система са получили по 1000 лева бонус към заплатата за работа на първа линия в борбата с Covid-19 през март. Става въпрос както за лекари, сестри и друг персонал в болниците, така и за работещите в спешните центрове, Регионалните здравни инспекции и Националния център по заразни и паразитни болести където се намира Националната референтна лаборатория.

За март те са получили общо 4.9 млн. лева. В 37 болници по 1000 лева над заплатата са получили 2000 души, за което са им преведени 3.2 млн. лева. В спешните центрове, здравните инспекции и останалите структури по 1000 лева са взели общо 1700 души и за целта са преведени 1.7 млн. лева. Конкретното в спешните центрове бонуси за март са получили 1 183 служители – медицински и немедицински служители. Става въпрос за лекари, сестри и шофьори. В столичната спешна помощ за март допълнителни пари са получили 343 души.

В отпусканите от държавата средства са включени и средствата за данъци и осигуровки. Те се изплащат със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и за тази цел са заделени 59.5 млн. лева, като с времето броят на болниците и хората, които ги получават ще расте.

Допълнителни средства получава медицинският и немедицински персонал, който е пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения, лаборатории, регионални здравни инспекции, центрове за спешна медицинска помощ и Националния център за заразни и паразитни болести.

Броят на получаващите бонуси зависи от броя на пациентите

Допълнителните средства се разпределят по специална методика на МЗ. В болниците колко души ще вземат по 1000 лв. в края на месеца зависи от това колко пациенти с коронавирус са лекували.

Ако са лекували до 5 пациенти включително, пари получават до 40 човека медицински и немедицински персонал. Ако са лекували между 6 и 10 пациенти с коронавирус, бонуси ще получат до 70 човека медицински и немедицински персонал.

При 11 и повече хоспитализирани пациенти с доказан коронавирус през отчетния календарен месец, 100 човека медицински и немедицински персонал ще вземат по 1000 лева.

Кой е на първа линия? - въпрос на широко тълкуване

Не всички работещи в тези структури обаче получават допълнителни възнаграждения, което породи напрежение по места. Недоволство възникна и в структурите на МВР, където 15 хил. души получиха по 650 лв. над заплатите. 

Списък на болниците, получили допълнителни средства за работа с Covid-19 през месец март 2020

№ по ред Лечебно заведение
1 МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, Габрово
2 УМБАЛ Бургас АД
3 МБАЛ "Проф. Д-р П.Стоянов" АД, Ловеч
4 СБАЛББ Перник ЕООД
5 УМБАЛ "Георги Странски" -  Плевен ЕАД
6 МБАЛ Благоевград АД
7 МБАЛ Разлог ЕООД
8 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, гр.София
9 ВМА  - София
10 СБАЛИПБ "Проф.Иван Киров" ЕАД, гр.София
11 УМБАЛ Александровска ЕАД, гр.София
12 МБАЛББ "Св.София", гр.София
13 УМБАЛ Софиямед, гр.София
14 Втора МБАЛ ЕАД, гр.София
15 УМБАЛ "Св.Анна"АД, гр.София
16 УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр Варна
17 МБАЛ "Св.Иван Рилски" ЕООД , гр.Дупница
18 МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД, гр. Кюстендил
19 МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян
20 МБАЛ Добрич АД
21 МБАЛ Пазарджик АД
22 МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр.Велико Търново
23 МБАЛ Шумен АД
24 УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив
25 УМБАЛ "Пълмед" ООД, гр.Пловдив
26 МБАЛ "К. Попов" ЕОД, гр. Карлово
27 УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД
28 МБАЛ "СВ.Николай Чудотворец" ЕООД, гр.Лом
29 МБАЛ Айтос ЕОД
30 МБАЛ "Д-р Ив. Селимински"АД, гр.Сливен
31 МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски“ АД,  гр. Кърджали
32 МБАЛ "Ардино" ЕООД гр. Ардино
33 МБАЛ Хасково АД
34 МБАЛ Силистра
35 УМБАЛ "Каспела" Пловдив
36 МБАЛ "Проф. Димитър Ранев" ЕООД, гр. Пещера
37 МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, гр. София


Проблемен казус се явяват работещите в приемните кабинети на болниците, които са изложени на риск да попаднат на инфектирани пациенти, но на някои места те не са включени в разпределянето на бонусите. Рентгенови лаборанти също се оплакват, че не са включени в списъка със служителите, които получават бонуси, въпреки че снимат пациенти с коронавирус и освен това работят и със здрави пациент от другите отделения.

В някои болници е възприет подход пари да получат само пряко ангажираните лекари, сестри и санитари в инфекциозните и интензивните отделения, които изнасят най-голямата тежест. На други места обаче работещи в болниците споделят, че "на първа линия" се изкарват и хора, които нямат никакъв досег с пациенти - например от администрацията.

От МЗ казват, че решението кои служители точно да получат допълнителни средства е на директорите на болниците, които най-добре знаят кой на какво натоварване е подложен. Персоналът на някои болници обаче се оплаква, че ако повече хора са в пряк контакт със заразени, а на болницата се полага да разпредели средства между по-малко хора, възникват конфликти кой точно да ги вземе.

Болниците получават допълнителни пари само за доказано болни

Съгласно методиката на МЗ пари се изплащат само на болници, лекували доказано болни от коронавирус, като това трябва да се потвърди с положителен тест от някоя от референтните лаборатории. Освен това лесно може да се засече колко са общо регистрираните пациенти с коронавирус, разпределени по болници и за колко пациенти след това болниците претендират да получат допълнителни пари.

Когато лечебното заведение има лаборатория, която има резрешение от МЗ за диагностика на Covid-19, към максимално допустимия персонал, който може да получи бонуси, се добавя и персоналът на тази лаборатория.

Контролиращи, лаборатории и спешни медици също получават бонуси

Спешните медици получават допълнителни суми ако са участвали пряко при обслужване на болни с коронавирус или със съмнение за такъв. Екипите на спешна помощ са разделени на такива, които ходят на сигнали за пациенти със съмнение за коронавирус и такива, които обслужват останалите спешни състояния като инфакти, инсулти и др. Гаранция, че някой от стандартните екипи няма да попадне на заразен пациент няма, но ако нямат контакт с доказано болен, те не получават допълнителни средства.

В Регионалните здравни инспекции по 1000 лв. над заплатата получават служителите, които дават 24-часови дежурства на гранични контролно-пропускателни пунктове с измерване на температурата на пристигащите пътници, попълване на формуляри, с които се събират данни за пристигащите пътници и връчване на предписания за изпълнение на задължителни противоепидемични мерки.

Друга категория, от работещите в РЗИ, които получават бонуси, са вземащите клинични проби за тестване от поставени под домашна карантина и медицински персонал, обслужвал болни с коронавирус. Към тях спадат и провеждащите епидемиологични проучвания на терен, както беше в ромските квартали "Филиповци" и "Факултета".

В РЗИ има също и служители, които осъществяват медицинско наблюдение на хора без лични лекари и те също взимат бонуси. По 1000 лв. над заплатата получават и хората, които проверяват спазването на задължителната карантина – т.е. ходят по адреси и проверяват дали хората са си вкъщи.

Споделяне

Още по темата

Още от Коронавирус

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?