Без лихви за просрочени кредити в извънредното положение

Половината от платения отпуск ще може да се налага принудително

Без лихви за просрочени кредити в извънредното положение

Гражданите и фирми с кредити към банки, фирми за бързи пари или с дългове към комуналните дружества ще бъдат облекчени по време на извънредното положение.

За този срок няма да им се налагат наказателни лихви при просрочие. В момента наказателната лихва е 10% на годишна база.

Не е ясно как мярката ще се отрази на банките, тъй като още няма официална позиция по въпроса на Асоциацията на банките в България. Има вероятност тя да увеличи лошите кредити, за което банките ще трябва да заделят допълнителни провизии, тъй като международните счетоводни стандарти и банковите регулации са много стриктни в изискванията за провизии при просрочие на заемите. 

Освен това, ако се стигне до неплащане на вноски, след изтичане на извънредното положение те ще трябва да се наваксат, което най-вероятно ще наложи преструктуриране на заемите и погасителните планове.

Вероятно по-големи проблеми ще имат фирмите за бързи кредити, които в момента налагат сериозни лихви и такси при забава и работят с по-рискови кредитополучатели.

Текстът в закона се отнася и за комуналните дружества, както и за всички останали кредитори на граждани и фирми. 

Отменят се и непаричните последици от просрочията, тоест за срока на извънредното положение заемите няма да се обявяват за предсрочно изискуеми. Няма да се развалят договори и да се изземват вещи.

Без запори за физически лица и лечебни заведения

Банките, Националната агенция за приходите, комуналните дружества и всички останали кредитори няма да могат да налагат запори върху банковите сметки на гражданите, върху заплати или пенсии, а също и да обявяват вещи на публична продан, решиха още депутатите.

Забраната за налагане на обезпечителни мерки като запори ще важи и за банковите сметки на лечебните заведения, а също и за медицинската апаратура и оборудване.

Отменят се временно и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Бизнесът настояваще забраната за запори да обхване и частния сектор, но идеята не бе приета от управляващите.

Няма да има принудителен неплатен отпуск

По време на извънредното положение работодателите няма да могат да пускат служителите си принудително в неплатен годишен отпуск, решиха още депутатите.

Ще могат обаче да принудително да предоставят на работниците половината от платения им годишен отпуск.

Първоначалното намерение на управляващите беше да бъде разширено правото на бизнеса да пуска в принудителен отпуск отделни служители, отдели или цели предприятия. В случай че служителят изчерпа платения си отпуск, работодателят можеше да му налага неплатен.

Как ще се плащат сметките за ток

Сроковете за плащане на сметките за ток се удължават от 10 на 20 дни, приеха още депутатите. Това отсрочване може и да се удължи със заповед на министъра на енергетиката, но при отчитане на състоянието на сектор "Енергетика".

Срокът на данъчните декларации на гражданите се удължава до 30 юни

Сроковете за подаване на годишните данъчни декларации на физическите лица и за внасяне на дължимия данък се удължават от 30 април на 30 юни, реши още НС. Удължава се и срокът за ползване на отстъпката при плащането на данъка - от 31 март на 31 май. Променят се и сроковете за ползване на отстъпка при местните данъци върху имотите и автомобилите, като намалението може да се ползва при платен изцяло данък до 30 юни. 

Сроковете за подаване на годишните финансови отчети се отлагат от 30 юни на 30 септември. Срокът за подаване на декларациите от предприятията, които не са извършвали дейност, се удължават от 31 март на 30 юни. 

Предприятията, които дължат авансови вноски за корпоративния данък, в срок до 15 април трябва да декларират авансовите си вноски за месеците от януари до юни, в която посочват прогнозната си данъчна печалба за 2020 г. Отпада предишната идея авансовият данък да се изчислява служебно върху половината печалба за 2018 г.

Спират се сроковете по всички дела без наказателните

Народното събрание спря и процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Изключение правят сроковете по наказателните дела, по закона за екстрадицията, европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда.

Давностните срокове също спират да текат. С един месец от отмяната на извънредното положение се удължават сроковете, определени със закон, които изтичат по време на извънредното положение и пораждат права или задължения за частноправните субекти. 

Само неотложни нотариални производства

Ограничават се и нотариалните производства до неотложни такива.

Нотариалната камара ще трябва да осигури дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район. 

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?