Заради банковата криза и макроикономически рискове

Брюксел поиска независима оценка на банковата система у нас

Брюксел поиска независима оценка на банковата система у нас

Европейската комисия (ЕК) препоръчва да се направи задълбочен преглед на стабилността на финансовата система в България от трета, независима институция. По принцип финансовият контрол у нас е поверен на Българската народна банка и на Комисията за финансов надзор. Брюксел обаче препоръчва необходимият анализ да се направи от друга институция, за да се "възстанови трайно доверието в банковата система и финансовия сектор" в страната, съобщиха от Министерството на финансите.

Препоръката е една от трите, отправени към българското правителство в рамките на обявената в сряда процедура по икономически дисбаланси. Тя предвижда задълбочено наблюдение на страната, а решението за обявяването ѝ беше съобщено във вторник.

Основна причина ЕК да постави България под мониторинг е банковата криза от миналата година, довела до срива на четвъртата по големина банка КТБ и до разклащане на третата по големина банка ПИБ, която бе стабилизирана с ликвина помощ от държавата.

Според Брюксел тази криза "предизвика загриженост относно съществуването на банкови практики в частта от банковия сектор, която е собственост на местни лица, с потенциално значими последствия за финансовия сектор", които според ЕК са сигнал за слабости в надзора и могат да окажат значително влияние върху макроикономическата стабилност. Другите проблеми са корпоративната задлъжнялост и слабостите на трудовия пазар.

За преодоляване на рисковете ЕК препоръчва още да се подобри качеството и обхвата на политиките на пазара на труда. Брюксел иска въвеждането на "стабилен и икономически обоснован институционален механизъм за определяне на минималната работна заплата". В момента тя зависи единствено от решение на правителството и няма формула, по която да се определя. Според ЕК трябва да се въведе ясен механизъм, който обаче да доведе до това работодателите да не наемат неквалифицирани или ниско квалифицирани служители, които обикновено получават минимално възнаграждение. За подобряване на пазара на труда се препоръчват и усилия за реформа на образованието.

Европейската комисия обръща внимание, че България трябва да установи устойчива и предвидима бизнес среда, за да привлече "така необходимите инвестиции". За тази цел "трябва да се обърне специално внимание върху редуцирането на бюрократичните препятствия, ниското качество на инфраструктурата, липсата на конкуренция и ефективност в енергетиката, както и върху ефективността на съдебната система".

От финансовото министерство декларират, че България ще "предприеме необходимите действия и мерки", за да отговори на препоръките на Брюксел. Конкретните стъпки обаче не са посочени. Обещава се те да бъдат представени при актуализацията на Националната програма за реформи за 2015 г. и в Конвергентната програма (2015-2018 г.).

Правителството на Бойко Борисов, а и опозиционните партии многократно са заявявали, че България трябва да се присъедини към европейския банков надзор, но досега такива постъпки не са направени. Такива ще има едва след попълването на състава на БНБ. В момента именно ресорът "Банков надзор" е с временно управляващ подуправител, при това публично компрометиран.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?