БТА разпространи позиция на Русия за годишнината от Нюрнбергския процес

В рубриката си "Оригинални документи" българската телеграфна агенция разпространи в сряда руският официален документ - "Изявление на Съвета на федерацията на Федералното събрание на Руската федерация във връзка с 65-годишнината на Нюрнбергския процес".

Самото разпространение на документ на чужда държава от българската държавна информационна агенция е изключение от практиката на медията, която разпространява съобщения и документи на български организации - държавни или частни.

В официалното съобщение се казва, че "Съветът на Федерацията на Федералното Събрание на Руската Федерация, отбелязвайки 65-годишнината от началото на работата на Международния военен трибунал в Нюрнберг, потвърдил в юридическа форма окончателния разгром на фашизма, обръща вниманието на световната общност върху необходимостта от противодействие срещу опитите на определени сили да бъде изопачена и принизена историческата роля на Нюрнбергския процес, а с това да бъдат подложени на ревизия резултатите от Втората световна война, да бъдат оправдани нацистите, техните помагачи и извършените от тях злодеяния".

След известните констатации за значимостта на Нюрнбергския процес изявлението навлиза в съществената си част.

"Присъдата на Нюрнбергския трибунал запазва актуалността си и днес, когато все по-често се правят опити да бъде преразгледана историята на Втората световна война и се забелязва стремеж вината за нейното избухване да бъде възложена не само върху хитлеристката Германия, но и върху Съветския Съюз, вероломно нападнат от нея и дал решаващ принос за разгрома на германско-фашистките агресори", пишат авторите на документа.

"Руската федерация неведнъж е излизала с рязка критика на политиката и действията на някои европейски държави, където имаше случаи на подлагане на наказателна отговорност на ветерани от Великата Отечествена война, активисти от антифашистки движения, бяха допуснати манифестации и събори на бивши участници в нацистки и колаборационистки формирования, разрушаване на паметниците на съветските воини-освободители. За нашия народ, който по време на Великата Отечествена война понесе огромни загуби, подобни действия са кощунствени и оскърбителни".

По-нататък в същия дух се заявява, че "историческото значение на Нюрнбергския процес е непреходно, неговите резултати не подлежат на преразглеждане".

"Да бъдем верни на принципите на Нюрнберг днес означава да спазваме и да развиваме духа на сътрудничеството и добрата воля, да проявяваме бдителност и нетърпимост към всеки един опит да бъде нарушено международното право", завършва документът, разпространен в оригинален вид от БТА.

Споделяне

Още от

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?