България е против общ телекомуникационен пазар в ЕС

България е против създаването на единен телекомуникационен пазар в Европа с общи правила за всичките страни членки на ЕС на този етап. Причината е в различната степен на готовност на отделните държави и заради допълнителните разходи, които ще е необходимо да се направят. Това става ясно от съобщение на Министерството на транспорта.

 

Позицията е изразена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, който е участвал в Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика на ЕС в Брюксел.

 

В рамките на дискусията за нов регламент на Европейския парламент и Съвета за единния европейски пазар на електронни съобщения, министър Папазов е посочил, че българската страна отчита несъответствие между една от заложените цели - изграждане на единна континентална телекомуникационна мрежа и времевия период за изпълнението ѝ - от април 2014 г.

 

Не би било възможно интегрирането на телекомуникационния пазар в кратки срокове, ако все още не е преодоляна фрагментацията както между отделните държави-членки, така и на национално ниво, е посочил Данаил Папазов. По думите му част от мерките биха увеличили административната тежест и биха ограничили инвестициите.

 

"Създаването на единни правила ще доведе до съществена промяна в действащите режими, което несъмнено означава допълнителни разходи", е добавил Данаил Папазов по време на изказването си.

 

Българският министър заяви, че на ниво Европейски съюз, би следвало да се проучи първо какъв е пазарният интерес към издаване на разрешения за предоставяне на единни електронни съобщителни услуги, след което да се предвидят подробни процедури за действия на регулаторните органи, в случаите когато това е необходимо.

 

Българската позиция по предложението за промени в регламента е била представена и е получила подкрепата на браншовите организации от сектора на информационните технологии и съобщенията на заседание на ресорния обществен съвет към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, се казва още в съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес