Данъчните изпълниха годишния план за данък печалба

Според главният данъчен директор Николай Попов, намаляването на данъчните ставки през миналата година е довело до по-висока събираемост на данъците. Към 31 октомври 2003 г. данъчните са събрали 136 млн.лв. данък общ доход извън трудовите договори, за същия период на тази година цифрата е 170 милиона. "Това увеличение показва сериозно изсветляване на икономиката, увеличават се хората, които спазват данъчното законодателство", коментира в петък Николай Попов.

При доходите от трудови правоотношения, събираемостта към 31 октомври м.г. е 691 млн.лв., а към 31 октомври 2004 г. - 776 милиона.

В края на миналия месец данъчната администрация е изпълнила годишния план по отношение на корпоративния данък. При заложени приходи от 841 млн.лв., към 31 октомври са събрани 859 милиона.

Според Попов, патентният данък постепенно губи своя смисъл за разлика от 1998 г., когато бе въведен, и 1999 година. От него до момента са събрани 42 млн.лева.

709 000 са подадените декларации по Закона за облагане доходите на физическите лица. С 36 000 по-малко в сравнение с миналата година са некоректните данъкоплатци, които не са подали декларации, въпреки че са били длъжни.

Миналата година неподадените декларации са били 256 000 броя, а тази година - около 220 000. От тях само 24 000 са с облагаем доход, а останалите са на хора под облагаемия минимум. При тях щета за бюджета няма, но има неизпълнение на данъчното законодателство.

9300 фирми не са подали информация за изплатените от тях граждански договори, хонорари и други възнаграждения. От 2005 г. се предвижда тази информация да се подава по електронен път.

Проверката на Главна данъчна дирекция показва, че 45 100 данъкоплатци са посочили по-нисък доход от реално получения, като при 6100 от тях разликата е над 1000 лева. До териториалните данъчни дирекции ще бъдат изпратени списъци с имената на некоректните фирми и граждани и ще започне изравняване на разликата.

Първо ще се започне със събирането на значимите суми. След уведомяването на некоректния данъкоплатец, той трябва да се яви в данъчната дирекция в седемдневен срок. Ако не го направи, случаят се предава на отдел "Ревизии". За неподадена декларация санкцията е до 500 лева, а за непосочени в пълен размер доходи - до 1000 лева.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес