Екоминистърът отказа на “Кремиковци” комплексно разрешително

Екоминистърът отказа на “Кремиковци” комплексно разрешително
Металургичният комбинат “Кремиковци” получи отказ за издаване на комплексно разрешително за извършване на дейността си, съобщи министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров пред журналисти в сряда.

Мотивите са, че заводът не може да изпълни условията, зададени в подаденото заявление за издаване на комплексно разрешително и в екологичната си програма за привеждане в съответствие, която сериозно закъснява, допълни Чакъров. Сутринта той се срещнал с председателя на управителния съвет на предприятието Александър Томов, но като фен на ЦСКА. Томов участва и в Надзорния съвет на футболния клуб.

Очаква се подновяване на процедурата по издаване на комплексно разрешително, новият собственик на комбината е изразил готовност да направи това скоро, допълни зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев.

“Кремиковци” трябва да подаде ново заявление, да посочи нови цели за развитие и нова програма за привеждане в съответствие с екоизискванията. Дотогава ще бъде в сила действащата месечна санкция на "Кремиковци" за замърсяването на въздуха изпусканите вредни емисии, която е в размер на 106  хиляди лева.

Крайният срок за приключване на процедурата по издаване на всички комплексни разрешителни е октомври 2007 г., припомни Чавдар Георгиев. Според него има възможност дотогава новата процедура за металургичния комбинат да приключи с решение.

Така в следващите шест месеца би трябвало да приключи процедура, която отне две години за произнасянето на  отказа на Джевдет  Чакъров. На 31 март 2005  г. бе подадено първото заявление за издаване на комплексно разрешително, което да позволява на “Кремиковци” да работи в условията на изпълнение на инвестиционна програма за привеждане на дейността според европейските екоизисквания. След поредица от уточняване на документите, последното заявление от комбината е внесено на 21 септември 2005 г., сочи справка в Изпълнителната агенция по околна среда, която в оди регистрите за комплексните разрешителни. Година и половина отнема на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), преди да се стигне до решението за отказ за издаване на такъв документ.

Ако “Кремиковци” не получи комплексно разрешително,  той би трябвало да преустанови работа. МОСВ обаче все още не е разработило механизма, по който трябва да става затварянето на промишлените инсталации, които не са защитили инвестиционна екопрограма, за да получат съответния документ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес