И в България вече ще сменят самоличността на застрашените свидетели

Застрашени свидетели по важни дела ще могат да сменят самоличността си, включително и с пластична операция, както и да се крият в чужбина. Това предвижда закона за защита на свидетелите, който във вторник бе приет окончателно от парламента.

Законът мина за двайсетина минути, за което помогна и рехавото присъствие на депутатите, запълнили по-малко от една-трета от пленарната зала.

Със закона за защита на лица, застрашени във връзка с прилагане на наказателно производство, ще се защитават лица, чиито показания дават важни доказателства по дела за тежки умишлени престъпления и престъпления на организираната престъпност. Като такива са изброени свидетели, частни обвинители, граждански ищци, заподозрени, уличени, обвиняеми, експерти и поемни лица. При необходимост със защита ще се ползват и техните родители, братя, сестри, съпрузи и деца или хора, с които те са в особено близки отношения, С такава защита ще се ползват и осъдени, които съдействат на правосъдието.

Защита се предвижда и по дела за престъпления срещу републиката, срещу личността, контрабанда на оръжие, наркотици, ядрени материали, при взривове и палежи.

Специален съвет към министъра на правосъдието ще решава кой ще бъде включен в програмата за защита, по предложение на водещия прокурор или съдия - докладчика по конкретното дело. Всички защитни мерки, включително и пластичните операции, ще се поемат от бюджета на министерството на правосъдието.

Мерките за защита включват лична охрана за застрашеното лице, семейството му или имуществото, временно настаняване на безопасно място, промяна на адрес, работа или учебно заведение.

Като изключителна мярка се предвижда необратима смяна на самоличността с нови документи, а при нужда свидетелят може да бъде скрит и зад граница по международен договор между България и съответната страна.

Законът ще влезе в сила 6 месеца след обнародването му в Държавен вестник. До три месеца след това правителството трябва да приеме правилник за прилагането му.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?