Кабинетът даде зелена светлина на Пернишкия университет

Правителството взе решение в сряда, с което предлага на Народното събрание да одобри разкриването на Пернишкия университет. Проектът за Европейски политехнически университет в Перник е получил положителна оценка от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Предвижда се в университета да се провежда само редовна форма на обучение по специалности от професионални направления информатика и компютърни науки, комуникационна и компютърна техника и архитектура, строителство и геодезия. Обучението ще се провежда в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" и в образователна и научна степен "доктор" на български и английски език.

Определеният общ капацитет е за обучение на 1800 студенти и докторанти, който да бъде достигнат в началото на петата година от създаването на университета. За учебната 2010/11 г. заявеният прием е на 330 студенти и 15 докторанти.

В мотивите на кабинета е записано, че се очаква създаването на новото частно висше училище "да повиши конкуренцията между висшите училища, а подготвените в него наши и чужди специалисти да намират реализация в търсени и перспективни професии на българския и европейския трудов пазар".

Правителството предлага на Народното събрание да закрие частния колеж "Телематика" в Стара Загора поради получената незадоволителна оценка от Акредитационния съвет на НАОА.

Студентите от закрития колеж могат да продължат обучението си по същата или сходна специалност в далите съгласие за тяхното преместване технически колежи в Смолян, Бургас, Ловеч, Благоевград и в технологичните колежи в Добрич и София, както и в частни ВУЗ.

Споделяне

Още по темата

Още от България