БНБ удължи с още един месец специалния надзор:

КТБ и "Виктория" остават затворени до 22 ноември

Ще бъде направен опит дъщерната банка да бъде оздравена и отворена

КТБ и дъщерната й "Виктория" остават затворени още два месеца, сн. БГНЕС

Управителният съвет на БНБ реши във вторник да удължи срока за оставане на Корпоративна търговска банка (КТБ) и дъщерната банка ѝ "Виктория" под специален надзор съответно до 20 и до 22 ноември.

Досегашното решение на БНБ бе специалният надзор да продължи до 21 октомври.

Между 28 октомври и 20 ноември ще бъде предоставена възможност на акционерите в банките и други потенциални инвеститори да отправят предложение с конкретни финансови параметри за предоставяне на капитал и ликвидност на двете банки. Засега намерения към КТБ без подробни финансови параметри заяви финансовият посредник EPIC (European Privatization Investment Corporation), представляващ трите най-големи акционери в КТБ - мажоритарният "Бромак" със собственик Цветан Василев, Държавният фонд на Оман и руската банка ВТБ.

С решението си от днес БНБ се приближава до максималният шестмесечен законов срок за оставяне на двете банки под специален надзор, който изтича в края на декември. В рамките на този срок трябва да се вземе окончателно решение за съдбата на двете банки - или да бъдат затворени и лицензът им отнет, и тогава действа Законът за гарантиране на влоговете, тоест се изплащат влогове до 100 хил. евро, или да бъде затворена едната банка, а другата - оздравена, или и двете банки да отворят врати.

От централната банка обясняват, че "към момента продължават да са налице условията, довели до поставяне на КТБ под специален надзор".

"Банката продължава да изпитва остър недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията си към депозантите и други кредитори, които са в размер общо на 6.228 млрд. лв. към септември 2014 г., а за банка "Виктория” недостигът е почти 286 млн. лв.", казват от БНБ.

Така не се оправдаха очакванията, че до края на октомври ще има решение за КТБ и "Виктория", както и натискът на вложители и експерти още до 21 септември БНБ да излезе с обстоен доклад за финансовото състояние на двете кредитни институции. Въпросът за съдбата на КТБ надхвърли банково-финансовите рамки, взе политически измерения, а по кризата с банката се изказаха всевъзможни експерти и публични личности. Обвиненията към БНБ бяха за пасивност, непрозрачност във вземането на решения и непрофесионално отношение.

В резултат от централната банка обещаха прозрачност в рамките на възможното и разрешеното по действията за решаване на проблема с двете банки.

"Преди да се направи ясна оценка на качеството на активите и капиталовата адекватност на КТБ, не е възможно да бъдат взети икономически обосновани и правно обвързващи решения за бъдещето на банката", обясняват от БНБ.

Сроковете: Оценка на активите - 20.10., решение за КТБ и "Виктория"- до 20.11.

От БНБ са наредили на квесторите на КТБ най-късно до 20 октомври да представят цялостна оценка на активите на банката, изготвена от трите одитори - "Ърнст и Янг Одит“, "Делойт одит" и "Афа". До 31 октомври квесторите трябва да представят и отчет за капиталовата адекватност на КТБ.

На базата на резултата от оценката на активите на КТБ и капиталовата ѝ адекватност, както и заявените инвестиционни намерения на EPIC в периода от 1 ноември до 20 ноември трябва да бъде взето окончателно решение за КТБ.

За целите на одиторската оценка трябва да бъдат подготвени кредитни досиета. Оценката ще се прави на основата на "177 експозиции на 166 клиента от кредитен, гаранционен и инвестиционен портфейл на банката, в т.ч.: 137 кредитополучателя от кредитния портфейл на банката към 29.08.2014 г. с общо 488 броя кредитни сделки по 380 кредитни договора".

В търсене на ликвидност за банка "Виктория"

От БНБ обясняват казуса с банка "Виктория". Понеже КТБ е под специален надзор заради недостига на ликвидност, тя не може да предостави ресурс на дъщерната си банка "Виктория". "Съответно "Виктория“ няма ликвидни активи, срещу които да получи ликвидност от БНБ.

От централната банка поясняват, че "Виктория" изпълнява изискванията за капиталова адекватност, но не може да получи държавна помощ, защото при разрешаването ѝ от ЕК биха разглеждали банката като част от групата КТБ "и изискванията за държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло". А на този етап не може да се докаже каква е капиталовата адекватност на КТБ, за да се кандидатства за държавна помощ.

В търсене на ликвидност за "Виктория" от БНБ предлагат като единствен източник продажбата на неликвидни активи - кредити. За целта БНБ е предписала какви действия трябва да предприемат квесторите на банката в какви срокове: до 23 септември да се изпрятат покани до банките за участие в търгове за продажба на кредитен портфейл, приемане на оферти до 15 октомври.

До 20 октомври квесторите внасят доклад в БНБ за офертите и информация дали най-високата предложена цена покрива всички задължения на "Виктория” от кредитори и депозанти и в какъв срок, съобщават още от БНБ.

Централната банка публикува и докладът на квесторите за работата им в КТБ между 1 август и 1 септември т. г. в съответствие с предписанията на банката от 31 юли.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес