МОН ще издирва всяко дете, за да го прати в училище

Новият екип ще работи за образовани и добре платени учители, промяна във финансирането на училищата и висше образование според нуждите на пазара

Решителни мерки за ликвидиране на неграмотността чрез обхващане на всяко дете в училищното и предучилищното образование, промяна във финансирането на училищата, така че да се насърчи качественото образование и работата с уязвими групи, повишаване на учителските заплати, за да се привлекат мотивирани и образовани хора към учителската професия. Това са част от приоритетите на новия екип на Министерството на образованието, които бяха представени от ресорния министър Красимир Вълчев и екипа му във вторник.

Засега той има трима заместници, като се очаква да бъде привлечен и четвърти, който да отговаря за оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж“. Зам.-министър Таня Михайлова, която е била директор на професионалната гимназия по оптика, ще отговаря за предучилищната подготовка и средното образование с фокус и върху развитието на професионалното образование. Деница Сачева, която има опит като зам.-министър на социалната политика в миналото правителството на ГЕРБ, сега ще отговаря за политиките по задържане на децата в училище, интеграция на уязвимите групи и международните въпроси, включително европредседателството. Засега зам.-министър Иван Димов, който отговаря за висшето образование и науката от предишния кабинет на ГЕРБ, запазва поста си, но не е ясно докога.

Издирване на всяко дете, за да бъде изпратено на училище

Красимир Вълчев обяви като приоритет на екипа си решителни мерки за пълното обхващане на децата в училище и предучилищна подготовка, за да бъде решен проблемът с неграмотността. Една от мерките, които ще започнат да се прилагат още преди новата учебна година, е формирането на екипи към всяка община, съставени от представители на различни институции, които да издирват всяко дете и да съдействат за тръгването му на училище и детска градина.

Вълчев обяви, че за децата на 5 и 6 години, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка, се обмисля вариант за премахване на таксите за градина, там където все още съществуват. Освен това до два месеца ще бъдат предложени промени за максимално обвързване на права и помощи с посещаването на децата на училище и детска градина. Сега получаването на надбавки и изкарването на шофьорска книжка са обвързани с посещението на детето на училище.

Ресорният заместник-министър Деница Сачева обясни, че подробните мерки за по-добро обхващане на децата в училище предстои да бъдат разписани, като те ще бъдат съобразени със спецификите на отделните региони. Тя даде за пример факта, че причините, по които децата отпадат или изобщо не тръгват на училище, са много различни – липса на уреден транспорт, липса на финансови възможности, културни особености на дадена общност. Сачева обясни, че на първо място за отпадането на децата от училище обаче стоят социално-икономическите причини, така че освен обвързването на помощи и права с посещението на училище ще има и подкрепящи мерки – различни за отделните общности и групи.

Привличане на образовани учители чрез по-високи заплати

Вълчев обясни, че друг приоритет, който е основен и в програмата на ГЕРБ, е двойното увеличение на учителските възнаграждения до края на мандата. По думите му целта е да бъдат насърчени хора с високи образователни резултати да изберат учителската професия, каквато е практиката във всички държави с успешни образователни системи. Вълчев коментира, че няма как да бъдат привлечени качествени хора с ниски възнаграждения, затова целта е учителските заплати да станат над средните за страната.

Той посочи, че вече е започнал дебат за това как да се диференцират учителските възнаграждения и да се обвържат с образователните резултати на учениците, работата с деца от уязвими общности и други показатели. Самото увеличение на заплатите също няма да е еднакво за всеки, а ще зависи от въпросните критерии, които тепърва ще се прецизират.

От финансиране на калпак към финансиране на качество

Както е записано в програмата на ГЕРБ, новият екип на МОН започва да работи и по промяна във финансирането на училищата, като сегашните делегирани бюджети ще бъдат усъвършенствани.

Финансирането вече няма да зависи само от броя на учениците в дадено училище, но и от образователните резултати на външни оценявани и матури. Ще има и коефициент за повишаване на средствата за училищата в малки и отдалечени общности.

Висше образование според нуждите на пазара

Вълчев декларира, че и този екип ще продължи да изпълнява Стратегията за развитие на висшето образование, която обвързва финансирането на университетите с качеството и нуждите на пазара на труда.

Той заяви, че ще провокира университетите към дебат за това как те виждат своето развитие в следващите 20-25 години, кои направления и специалности да развиват и т.н. По думите му, ако, например, в един регион има шест висши училища с икономически профил, то те би трябвало да преосмислят профила си.

езконтролното разрастване на системата от висши училища през последните години трябва да се преустанови и занапред университетите да координират помежду си плановете си, каза Вълчев и допълни, че висшите училища са силни в онези направления, по които са се развивали преди 25 години, т.е. в това, в което имат традиции.

Очертаващи се проблеми: Закъсняващи учебници и оперативната програма

Като очертаващи се проблеми Вълчев посочи очаквано закъснение при доставката на новите учебници за II и VI клас, като по думите му би трябвало до 30 септември почти навсякъде те да бъдат налични. Дотогава издателствата трябва да осигурят електронни учебници и учебници в PDF формат, за да започне нормално учебната година.

Според него докато трае преговорът на учебния материал, учебниците за второкласниците и шестокласниците трябва да бъдат доставени в училище.

Вълчев посочи, че проблеми има и около оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж“, като се работи за тяхното минимизиране, така че в края на 2018 година да нямаме загубени пари по нея. Подробности по темата обаче той е екипът му обещаха да дадат по-късно.

Споделяне

Още по темата

Още от България