Държавата издирва над 200 000 деца да ги върне в училище

Помощите се обвързват с образователните нужди на детето, а умишленото му непускане в клас ще бъде криминализирано

От образователната система са отпаднали или никога не са били записвани в нея 206 378 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години. Това показват данните на институциите, обяви в петък вицепремиерът Томислав Дончев при представянето на последните данни за механизма по издирването и връщането на отпадналите от системата деца обратно в училище.

От днес 11 632 души, разпределени в 1103 екипа, започват обиколки в страната, за да издирят и върнат в училище напусналите деца. В акцията са включени учители, директори, социални работници, полицаи, медиатори, като ще прилагат както подкрепящи мерки, така и санкции.

“206 378 никога не са посещавали или са отпаднали от образователната система. Това е огромно число и допълнителен аргумент колко е тежка задачата, която стои пред нас“, заяви Дончев. Образователният министър Красимир Вълчев обясни, че процентът на преждевременно отпадналите ученици е 14% на 1 млн. души, което означава между 130 000 и 140 000 преждевременно напуснали образователната система.

“Това число 206 378 е предварително и максимално. Това са децата, за които ние нямаме данни в информационната система на МОН, но фигурират в информационните масиви на ГРАО. Точното число ще бъде уточнено в следващите седмици при работата на терен“, каза той.

Деца са напуснали страната без знанието на граничните власти

Вълчев обясни, че има деца, които са в чужбина, но не са регистрирани в информационната система на гранична полиция, т.е. са напуснали по такъв начин страната, че не са регистрирани. “Но в същото време кметът на селото или съседът знаят, че те от известно време не са в страната“, каза той.

Томислав Дончев обясни, че държавата ще използва цялата си мощ, прилагайки подкрепящи и санкционни мерки, като обхватът и на двата вида ще бъде разширен. Той обаче коментира, че усилията не се изчерпват само с тръгването на децата на училище на 15-ти септември, а ще се положат усилия и за последващото им задържане и разрешаване на евентуални проблеми и конфликти след тяхното връщане в клас.

Национален телефон за неходещи на училище деца

Държавата призовава гражданите да подават сигнали за непосещаващи училище деца на специално създадения национален телефон 0800 10 112. Сигналът веднага ще бъде препратен към екип за обхват на децата в училище. Вече работи и информационна система, която съдържа данни за всяко дете и ученик и личните данни в нея са защитени.

Всички мобилни групи, ангажирани по обхвата на децата в училище, са снабдени с терминали с достъп до системата, през които могат да нанасят данни в нея в реално време. Освен това срещу всяко дете в системата стои и отговорен за неговия обхват човек, както и набора от мерки, които могат да бъдат приложени за връщането му в училище.

Криминализират непускането на деца на училище

Томислав Дончев съобщи, че разчита на подкрепа и инициатива в парламента за промяна в Наказателния кодекс, така че родители, които умишлено и съзнателно препятстват посещението на училище на децата си, да носят наказателна отговорност. Все още обаче не е решено каква наказателна отговорност ще се носи, тъй като мярката е в процес на обсъждане.

“В прав текст, не знам колко политически коректно звучи това, ние говорим за конфликт между това, което обществото и държавата считат за важно и ценностите на някои семейства, които не считат това за важно. Всички приемаме, че семейството е важно и ценностите на семейството са важни, но в конкретния случай, интересът на обществото и държавата е по-важен“, заяви Дончев.

“Ако един родител осакати детето си физически, той ще подлежи на наказателна отговорност, ще се задействат всички мерки за закрила. Ако обаче го осакати откъм социални и житейски възможности, спирайки го да ходи на училище, той не винаги получава наказание, понякога дори и семейната помощ не бива спирана“, коментира от своя страна образователният министър.

Помощите се обвързват с образователните нужди на детето

“Там, където няма съпричастност, няма подкрепа от семейството, където семейството просто казано не иска да праща децата на училище, ще има глоби и лишаване от социални права. Където проблемът е икономически или социален, има битова невъзможност, липса на облекло, чанта, ще бъде помагано“, каза Дончев. Глобите са от 50 до 100 лева и от 100 до 500 лева при повторно нарушение.

“Държавата ще разшири обхвата и на двата типа мерки – и на подкрепящите, и на санкционните. Все повече ще бъдат обвързвани социалните плащания с чисто образователните потребности на детето като гаранция, че всяка помощ ще отива приоритетно за осигуряване на образователните нужди на детето, а не за нещо друго. Тук е много важна ролята на педагога, учителя, който да може да предписва“, обясни той.

Вълчев поясни, че вече семейните помощи ще може да са в натура и социалните ще трябва да се съобразяват с преценката на учителите от какво има нужда детето. Помощите в натура могат да са раници, тетрадки, заплащане на такса за детска градина – все неща, заради които децата може да не посещават училище или детска градина.

Отделно се запазва и помощта от 250 лева за първокласник и възможността през службите за социално подпомагане да се отпускат до 325 лева еднократна помощ в различни случаи. Зам.-министърът на образованието Деница Сачева обясни, че за всеки конкретен случай ще се преценява дали да бъде отпусната такава помощ. При непосещаване на училище от детето, помощите подлежат на връщане. Освен това, както и досега, те ще бъдат спирани при повече от 5 неизвинени отсъствия за 1 месец.

“Предизвикателства ще има. Няма как да върнем няколко хиляди деца в клас и това да не породи нови проблеми. Само че тези действия нямат алтернатива. Ако някъде има нужда от нови училищни сгради, трябва да се правят такива. Ако има нужда от нови групи, нови класове, трябва да бъдат образувани“, заяви Дончев и допълни, че за всички последващи проблеми е създадена организация да се работи на най-ниско ниво.

Споделяне

Още по темата

Още от България