МРРБ замазва протеста срещу регистрацията на строителните фирми

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) промени Законопроекта за регистрацията на строителните фирми с идеалната цел да отмени предвидения в първия текст монопол на Българска строителна камара върху регистрацията на фирмите в бранша.

Напълно нова структура – Камара на строителите в България, ще се създаде със заповед на министъра на регионалното развитие Асен Гагаузов до месец след приемането на закона. Областните управители ще приемат първите заявленията за участие на строителните фирми в новата браншова структура, докато се учредят основните структури по места.

От регионалното министерство уточниха, че в промените са обхванали всички постъпили предложения от браншовите съюзи. Въпреки новата позиция на демократичност, която Министерство на регионалното развитие и благоустройството демонстрира към строителния бранш, от текстовете става ясно, че те са маскировка на старите намерения.

В преходните и заключителните разпоредби е записано, че новият закон ще отмени съществуването на Българска строителна камара и нейните функции ще се поемат от новата браншова структура. За останалите браншови организации в проекта – нито дума. Явно те продължават да не съществуват за ръководството на МРРБ.

Според строителните фирми, не е възможно един закон да отмени регистрацията на браншова структура, направена по друг закон за сдружаването на лицата с нестопанска цел, който продължава да  съществува.

Преработеният проект разписва подробно как ще се създаде и ще функционира бъдещата строителна камара. Тя ще поддържа регистър на всички строителни фирми, които пожелаят да се включат в организацията. В правомощията на строителната камара ще влиза и отказът за регистрация, но той ще може да се обжалва по съответния административен ред, уточняват от регионалното ведомство.

От чуждите строителни фирми, които са регистрирани в страната, също трябва да се впишат в регистъра, за да изпълняват строителни дейности.

Разписани са и ограниченията, по които ще се отсеят строителните фирми за големите инфраструктурни обекти от първа и втора категория на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Те трябва да имат оборот от 1,5 млн.лв. за последната година и материални активи за над 200 хил.лв. За да строят големи обекти, фирмите трябва да поддържат на постоянен щат поне 50 работници и сертифицирана система за управлението на качеството.

Професионалният регистър ще определя на строителите какви сгради да вдигат като им издава разрешение за строеж, според групи и класове на видовите строежи, определени в самия законопроект.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес