Намалява се гаранцията за изпълнение на обществена поръчка

От 5 на 3 процента се намалява гаранцията за изпълнение на обществена поръчка, след като в петък депутатите приеха на първо четене промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), предложени от сините депутати Димо Гяуров и Кирчо Димитров.

Тази гаранция служи за подсигуряване, че изпълнителят ще изпълни договорните задължения, които е поел към възложителя докато трае реализацията до приемането на обекта.

Мотивът за намаляване на гаранцията е, че по този начин ще се помогне на частния сектор в условията на криза, ще се даде и възможност за по-малки фирми да участват в обществените поръчки.

Депутатите приеха и предложението за поетапно освобождаване от гаранцията в хода на изпълнение на обществената поръчка.

Всички европроекти през 2009 г. са подготвени незаконосъобразно

Нито една от тръжните документации за европейски проекти не е подготвена законосъобразно, се казва в доклад на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за дейността ѝ през 2009 г.

АОП проверява документите на възложителите на поръчки, финансирани от еврофондовете, ако са над определена сума, т.нар. предварителен контрол, въведен в края на 2008 г.

Оше

На предварителен контрол ще подлежат всички процедури за доставки и услуги, финансирани с европари, когато те са на стойност равна или по-висока от един милион лева. Това е записано в промените, внесени от Министерския съвет в парламента, които също бяха одобрени на първо четене в парламента. По този начин се разширява обхватът на предварителния контрол, осъществяван от управляващите органи на оперативните програми съвместно с Агенцията по обществени поръчки (АОП). Досега такава проверка се извършваше за проекти, чиито възложители са допускали нарушения на ЗОП в миналото.

Според промените в ЗОП, договор за обществена поръчка няма да се подписва преди приключване на всички спорове срещу решения на възложителя в процедурата. Обжалване на избора на изпълнител автоматично ще спира процедурата.

Все пак ще се допуска изключение, когато поръчката е от голям обществен интерес. Ако в последствие се докаже, че договор е сключен в нарушение, възложителят ще се санкционира с глоба от 10 на сто от стойността на проекта. Санкцията ще е 3%, ако възложителят сключи договор преди приключване на съдебните процедури, но жалбата се окаже неоснователна. Сега възложителят има право да сключи договор при действаща жалба, като за целта само уведомява Комисията за защита на конкуренцията и не подлежи на санкция.

Промените в ЗОП предвиждат да отпадне представянето на обезпечение при искане за налагане на временна мярка “спиране на процедурата”.

Текстовете ограничават кръга на лицата, които подават декларации за конфликт на интереси. Това от една страна ще облекчи бизнеса, но от друга ще скрие свързаност на лица от фирмата – кандидат, извън този, който я представлява и управлява, с възложителя.

Според сега действащия ЗОП, декларации за конфликт на интереси подават членовете на управителния съвет или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник. Промените предвиждат декларации да подават единствено лицата, които представляват съответните търговски дружества, изпълнителният директор например.

За тази промяна настояха от бизнеса, тъй като сега действащите разпоредби утежняват изключително процеса.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?